parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани в част от населените места на територията на община Кюстендил, включващ обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Кюстендил Наименование: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани в част от населените места на територията на община Кюстендил, включващ ... още

Текущ ремонт на уличната инфраструктура на територията на Община Плевен

 
 
 
Възложител:
Община Плевен Наименование: Текущ ремонт на уличната инфраструктура на територията на Община Плевен Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата, озеленяване и снегопочистване на територията ГКПП „КАЛОТИНА”, община Драгоман, Софийска област

 
 
 
Възложител:
Областна администрация - Софийска област Наименование: Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата, озеленяване и снегопочистване на територията ГКПП „КАЛОТИНА”, община Драгоман, ... още

Инженеринг – проектиране и СМР – ремонт на тенискортове и спортно игрище, в т. ч. инфраструктура, електроснабдяване, осветление и др. в двора на Лечебно – възстановителна база на Народното събрание – Велинград

 
 
 
Възложител:
Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Наименование: Инженеринг – проектиране и СМР – ремонт на тенискортове и спортно игрище, в т. ч. инфраструктура, електроснабдяване, осветление и ... още

Изпълнение на СМР на допълнителни обекти по проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“ по следните обособени позиции:Обособена позиция 1- "Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана н

 
 
 
Възложител:
Община Бургас Наименование: Изпълнение на СМР на допълнителни обекти по проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“ по следните обособени ... още

Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на град Русе

 
 
 
Възложител:
Община Русе Наименование: Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на град Русе Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Инженеринг - проектиране и изграждане на Спортен комплекс в УПИ V, кв. 35 по плана на ж.к. „Еленово-1”, имот с идентификатор 04279.626.30 по КК на гр. Благоевград, включващ закрит плувен басейн, 2 /два/ броя футболни игрища, 2 /два/ броя тенис кортове, от

 
 
 
Възложител:
Община Благоевград Наименование: Инженеринг - проектиране и изграждане на Спортен комплекс в УПИ V, кв. 35 по плана на ж.к. „Еленово-1”, имот с идентификатор 04279.626.30 по КК на гр. Благоевград, ... още

Осъществяване на строително-ремонтни работи по проект „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец

 
 
 
Възложител:
Община Лясковец Наименование: Осъществяване на строително-ремонтни работи по проект „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на ... още

Изграждане на детски площадки в гр. Ловеч

 
 
 
Възложител:
Община Ловеч Наименование: Изграждане на детски площадки в гр. Ловеч Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: 25.07.2014 г.  Час: 17:00 ... още

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за паркоустройство и озеленяване на централна част на с. Челопеч ( София (столица) )

 
 
 
Възложител:
Община Челопеч Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за паркоустройство и озеленяване на централна част на с. Челопеч Процедура: Открита процедура ... още

Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” на територията на град Велико Търново”, във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм

 
 
 
Възложител:
Община Велико Търново Наименование: Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” на територията на град Велико Търново”, във връзка с проект: „Град Велико ... още

Периодични доставки на строителни материали- вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград

 
 
 
Възложител:
Община Свиленград Наименование: Периодични доставки на строителни материали- вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама