parkove.bg / Обществени поръчки / Осъществяване на ..

Осъществяване на строително-ремонтни работи по проект „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец

 

 

 

Възложител:

Община Лясковец
Наименование: Осъществяване на строително-ремонтни работи по проект „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
24.07.2014 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие: 01.08.2014 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите: 04.08.2014 г.  Час: 09:00

Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. “Възраждане ” № 1

Описаниe:

Строително-ремонтните работи (СРР/СМР), предмет на възлагане с настоящата поръчка, са част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект: „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец”. Проектът е финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 41/3/3210627/21.03.2014 г., по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Обществената поръчка включва изпълнението на строително-ремонтни работи (СРР/СМР) за изграждане или реконструкция на спортна инфраструктура, включително: - изкопно-насипни земни работи и благоустройствени дейности за вертикална планировка на терена на спортните площадки; - направа на тревни настилки и настилки от каучукови и бетонови/каменни плочи; - доставка и монтаж на спортно и парково оборудване; - озеленяване на паркове и обществени пространства. Настоящата обществена поръчка за строителство включва изпълнението на СРР/СМР на два обекта в населени места от община Лясковец, както следва: - Обект I: „Изграждане на комплексен център за културни и спортни дейности на открито в с. Мерданя“ – в УПИ I, кв. 115 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя. - Обект II: „Изграждане на център за отдих и спорт в с. Драгижево“ – в УПИ III, кв. 32 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на с. Драгижево.

 

Прогнозна стойност без ДДС

76388.03 BGN


 

 


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 30.06.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама