parkove.bg / Обществени поръчки / Реконструкция на ..

Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” на територията на град Велико Търново”, във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм

 

 

 

Възложител:

Община Велико Търново
Наименование: Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” на територията на град Велико Търново”, във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
14.07.2014 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие: 24.07.2014 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите: 25.07.2014 г.  Час: 14:00

сградата на Община Велико Търново

Описаниe:

Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” на територията на град Велико Търново”, във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” Паркът обхваща територия от 537 дка и представлява идеално място за отдих на жителите на града. Основните пешеходни връзки са две – от центъра на града през Стамболовия мост до централното стълбище и от Велико Търновския университет, студентски общежития и кв. Света гора. Автомобилната достъпност е осъществена от източната точка на обекта по съществуваща асфалтова алея. Съществува една главна алея, включваща централното стълбище, която стига до най-високата част са хълма. Настилката на главната алея е от плочи естествен камък. Всички останали алеи са трасирани, но без настилка. Независимо от липсата или състоянието на настилката голямата част от алеите се използват. Необходимо е да се ремонтира съществуващата алейна настилка и да се предвиди полагането на нова. Формирани са две функционални зони: зона за отдих и зона комуникации. Предвидени са следните дейности: Алейна мрежа и настилки: Предвиден е ремонт на съществуващите настилки от естествен камък. Ремонтът обхваща почистване повърхността на плочите и подмяна или пренареждане на 20% от тях (изместени, отлепени, липсващи). За подмяната се използват павета гранит. Кътове да отдих: Предвижда се изграждането и възстановяването на редица кътове за отдих – изгледни площадки, места за пикник с пейки с маси. Изгледната площадка в Парк „Св. Гора” е разположена на място с прекрасен изглед към хълмовете Царевец и Трапезица. Конструкцията е комбинация от стоманобетонни подпорни стени и метална подова конструкция. Фундирането се извършва в здрава почва с изключително почвено натоварване. Носещата армировка се залага предварително в кофража. Навсякъде е предвиден метален ажурен парапет. Възстановяват се съществуващите в момента две чешми. В парка има изградени две чешми в недобро състояние (те са захранени, има изградена водопроводна инсталация в добро състояние). Предвидено е да се изградят наново чешмите, а отводняването е предвидено с дренажни ями. Парково оборудване: На детските площадки ще бъдат разположени информационни табели с информация за безопасната експлоатация на площадката за игра. Ще бъдат монтирани беседки, пейки с облегалки, пейки с маси, кошове за отпадъци, велостоянки и др. В центъра на парка се предвижда изграждането на табло алейно осветление. Водопроводна и канализационна мрежа: Предвижда се изграждане на водопроводна мрежа (доставка на тръби, спирателни кранове, възвратни вентили, шахти с водомерен възел и др.) и канализационна мрежа (Доставка и монтаж кръгли канали от PVC тръби ф50мм). Озеленителни мероприятия: Предвижда се частичен ремонт на тревните площи. Осветление: За осветление на вътрешното пространство на парка са предвидени осветители за външно осветление с енергоспестяващи лампи с мощност 25 вт, монтирани на височина 4 м от терена, на железен стълб с дължина 6 м (5 м над терена). На всеки стълб се монтират по 2 броя осветителни тела.

 

Прогнозна стойност без ДДС

1901848.86 BGN


 

 


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 24.06.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама