parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Реконструкция на открита спортна база -ІІ-ри етап от проект ( Крушари )

 

 
Възложител:
Община Крушари, област Добрич Наименование: Реконструкция на открита спортна база -ІІ-ри етап от проект "Реконструкция на спортна зала на училище "Христо Смирненски" и пристройка на плувен ... още

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община, район "Красна поляна"

 
 
 
 
Възложител:
Столична община - Район "Красна поляна" Наименование: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община, район "Красна поляна", по ... още

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на община Петрич“ по обособени позиции

 
 
 
 
Възложител:
Община Петрич Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на ... още

Поддържане/превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и Община Велико Търново ( Велико Търново )

 
 
 
 
Възложител:
Община Велико Търново Наименование: Поддържане/превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново ... още

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Бургас

 
 
 
 
Възложител:
Община Бургас Наименование: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните ... още

Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район", гр. Варна"

 
 
 
 
Възложител:
Басейнова дирекция за управление на водите - Черноморски район - център Варна Наименование: Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция ... още

Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности и превантивно и текущо поддържане на улиците и общинските пътища с техните съоръжения на територията на община Марица

 
 
 
 
Възложител:
Община Марица, област Пловдив Наименование: Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности и превантивно и текущо поддържане на улиците и общинските пътища с техните съоръжения на ... още

Рехабилитация на улични и тротоарни настилки в населените места на територията на Община Троян през 2016 г.”, по обособени позиции

 
 
 
 
Възложител:
Община Троян Наименование: Рехабилитация на улични и тротоарни настилки в населените места на територията на Община Троян през 2016 г.”, по обособени позиции Процедура: Открита ... още

Избор на изпълнител на СМР за „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. „Възраждане“ и ЦГЧ

 
 
 
 
Възложител:
Община Бургас Наименование: Избор на изпълнител на СМР за „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. „Възраждане“ и ЦГЧ, гр. Бургас както следва: ... още

Изграждане на една спортна площадка (открита спортна площадка за волейбол, открито мултифункционално игрище за баскетбол и мини футбол и открита фитнес площадка) в Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли, териториалнo поделениe на Държавна агенци

 
 
 
 
Възложител:
Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/ Наименование: Изграждане на една спортна площадка (открита спортна площадка за волейбол, открито мултифункционално игрище за ... още

Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Цар Калоян

 
 
 
 
Възложител:
Община Цар Калоян Наименование: Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Цар Калоян Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Завет

 
 
 
 
Възложител:
Община Завет Наименование: Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Завет Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама