parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Определяне на изпълненител на СМР за обект ”Рехабилитация и благоустрояване на градски парк гр. Исперих, общ. Исперих”

 
 
 
Възложител:
Община Исперих Наименование: Определяне на изпълненител на СМР за обект ”Рехабилитация и благоустрояване на градски парк гр. Исперих, общ. Исперих” Процедура: Открита процедура по ... още

Избор на изпълнител на СМР на спортна площадка в с.Стожер

 
 
 
Възложител:
Община Добрич Наименование: Избор на изпълнител на СМР на спортна площадка в с.Стожер Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2014г.

 
 
 
Възложител:
Община Троян Наименование: Текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2014г. Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Поморие ( Царево )

 
 
 
Възложител:
Община Поморие Наименование: Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Поморие Процедура: Открита процедура по ... още

Упражняване на строителен надзор на „СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции ( Лясковец )

 
 
 
Възложител:
Община Велико Търново Наименование: Упражняване на строителен надзор на „СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по ... още

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Подобряване на условията на градската среда в община Никопол чрез благоустрояване и паркоустрояване на площадните и паркови пространства в селата: Асеново, Дебова, Жернов, Въбел, Любеново, Лозиц

 
 
 
Възложител:
Община Никопол Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Подобряване на условията на градската среда в община Никопол чрез благоустрояване и паркоустрояване ... още

Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дъл

 
 
 
Възложител:
Община Сливен Наименование: Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, ... още

Избор на изпълнител за извършване на основни строителни дейности по инвестиционен проект ( Брацигово )

 
 
 
Възложител:
Община Панагюрище Наименование: Избор на изпълнител за извършване на основни строителни дейности по инвестиционен проект " Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда ... още

«Изпълнение на: Обособена позиция 1. „Проект за възстановяване и облагородяване на крайбрежната алея в с. Шкорпиловци“ Обособена позиция 2. “Създаване на местен туристически информационен център в с. Старо Оряхово“ Обособена позиция 3. “Изграждане на спор

 
 
 
Възложител:
Община Долни Чифлик Наименование: «Изпълнение на: Обособена позиция 1. „Проект за възстановяване и облагородяване на крайбрежната алея в с. Шкорпиловци“ Обособена позиция 2. “Създаване ... още

Изпълнение на сроително-монтажни работи по проект: „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони

 
 
 
Възложител:
Община Сливен Наименование: Изпълнение на сроително-монтажни работи по проект: „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Рехабилитация на обществени зелени площи и изграждане на детски площадки и монтаж на съоръжения

 
 
 
Възложител:
Община Чирпан Наименование: Рехабилитация на обществени зелени площи и изграждане на детски площадки и монтаж на съоръжения Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Строително монтажни работи за създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти: Футболен стадион и спортна зала „Алада”, Спортна зала „Емовци” в гр. Неделино и Спортна площадка „Средец в с. Средец” по три обособени позиции Обосо

 
 
 
Възложител:
Община Неделино Наименование: Строително монтажни работи за създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти: Футболен стадион и спортна зала „Алада”, ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама