parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Поддържане на зелени площи– общинска собственост, дървесна и храстова растителност и паркоустройство на територията на Община Плевен

 
 
 
Възложител:
Община Плевен Наименование: Поддържане на зелени площи– общинска собственост, дървесна и храстова растителност и паркоустройство на територията на Община Плевен Процедура: Открита ... още

Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект 21/313/00161 „Изграждане на туристическа пътека село Крайна - местност „Екмеджовица” и създаване на интегриран туристически продукт

 
 
 
Възложител:
Община Неделино Наименование: Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект 21/313/00161 „Изграждане на туристическа пътека село Крайна - местност „Екмеджовица” и ... още

Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково ( Хасково )

 
 
 
Възложител:
Община Хасково Наименование: Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково" Процедура: Открита процедура по ... още

Изпълнение на СМР по проекти на община Минерални бани, съгласно договори, финансирани по мярка 322 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г,по две обособени позицииИзпълнение на СМР по проекти на община Минерални бани, съгласно договори, фин

 
 
 
Възложител:
Община Минерални бани Наименование: Изпълнение на СМР по проекти на община Минерални бани, съгласно договори, финансирани по мярка 322 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г,по две ... още

Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец – гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с. Драганица”, финасиран по договор № 12/322/000199/23. ( Чипровци )

 
 
 
Възложител:
Община Вършец Наименование: Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец – гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. ... още

Рехабилитация и благоустрояване на обществени зелени площи – паркове, площади и градини, детски площадки (10 обекта) в осем населени места на територията на община Иваново ( Иваново )

 
 
 
Възложител:
Община Иваново Наименование: Рехабилитация и благоустрояване на обществени зелени площи – паркове, площади и градини, детски площадки (10 обекта) в осем населени места на територията на община ... още

Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова

 
 
 
Възложител:
Столична община Наименование: Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, по ... още

СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм

 
 
 
Възложител:
Община Велико Търново Наименование: СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ... още

Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото "Ариана" в парк "Борисова Градина" ( София (столица) )

 
 
 
Възложител:
Столична община Наименование: Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото "Ариана" в парк "Борисова Градина" Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, по Оперативна програма “Регионално развитие“ 2007 – 2013г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-09/2012/0

 
 
 
Възложител:
Община Смолян Наименование: Извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, по Оперативна програма ... още

Доставка и монтаж на оборудване за спортна зала, леглова база, зала за тренировки и столова, както и благоустрояване и паркоустрояване на УПИ ХІ, кв. 8 /оборудване на волейболно и футболно игрище/, във връзка с изпълнението на проект

 
 
 
Възложител:
Община Дългопол Наименование: Доставка и монтаж на оборудване за спортна зала, леглова база, зала за тренировки и столова, както и благоустрояване и паркоустрояване на УПИ ХІ, кв. 8 /оборудване на ... още

Строителство на обекти по Проект с наименование „Подобряване на средата на живот в населените места от Община Сливо поле, разположени по поречието на р. Дунав и подобряване на достъпа до крайбрежната зона на гр. Сливо поле“

 
 
 
Възложител:
Община Сливо поле Наименование: Строителство на обекти по Проект с наименование „Подобряване на средата на живот в населените места от Община Сливо поле, разположени по поречието на р. Дунав и ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама