parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Избор на изпълнител на СМР на обект: Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски игри и кътове за отдих в населените места в община Завет

 
 
 
Възложител:
Община Завет Наименование: Избор на изпълнител на СМР на обект: Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски игри и кътове за отдих в населените места в община ... още

Сторително-монтажни работи за реализиране на инвестицията по: Обособена позиция 1: Договор №23/313/00151 от 19.11.2012 год. “Изграждане на алея за пешеходен туризъм и колоездене от о.т. 182,322,170,1262,1263 до о.т. 1264, по плана за регулация на гр. Прав

 
 
 
Възложител:
Община Правец Наименование: Сторително-монтажни работи за реализиране на инвестицията по: Обособена позиция 1: Договор №23/313/00151 от 19.11.2012 год. “Изграждане на алея за пешеходен туризъм и ... още

Строително-монтажни работи за реконструкция и естетизация на централния градски площад и околното пространство на гр. Шабла, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 -2013 г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на Общи

 
 
 
Възложител:
Община Шабла Наименование: Строително-монтажни работи за реконструкция и естетизация на централния градски площад и околното пространство на гр. Шабла, финансиран по Програма за развитие на ... още

Избор на изпълнител по дейности, свързани с реконструкция и благоустрояване на обекти в гр. Малко Търново, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реконструкция на улична мрежа и благоустрояване на междублокови пространства в гр. Малко Търново и

 
 
 
Възложител:
Община Малко Търново Наименование: Избор на изпълнител по дейности, свързани с реконструкция и благоустрояване на обекти в гр. Малко Търново, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: ... още

Улично осветление в селищата на територията на община Видин извън общинския център

 
 
 
Възложител:
Община Видин Наименование: Улично осветление в селищата на територията на община Видин извън общинския център Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация ... още

Техническо поддържане, ремонт и реконструкция (модернизация) на ел. мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление (Улично осветление) на недвижимите имоти - публична общинска собственост (улици, площади, паркове, градини и други) на територията н

 
 
 
Възложител:
Община Елин Пелин Наименование: Техническо поддържане, ремонт и реконструкция (модернизация) на ел. мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление (Улично осветление) на недвижимите имоти ... още

Строително-монтажни работи за реализиране на инвестицията на дейностите по проект: Договор №62/3/3220307/18.10.2013 г.: “Рехабилитация на обществена зелена площ - парково пространство в УПИ XVIII, кв. 3 по плана за регулация на град Правец, Община Правец

 
 
 
Възложител:
Община Правец Наименование: Строително-монтажни работи за реализиране на инвестицията на дейностите по проект: Договор №62/3/3220307/18.10.2013 г.: “Рехабилитация на обществена зелена площ - парково ... още

Избор на изпълнител за доставка на посадъчен материал – цветя, храсти и тревни смески, препарати за растителна защита, торове и почва за озеленяване на територията на Община Несебър по обособени позиции: № 1 БКС - град Несебър № 2 БКС - град Свети Влас № ( Руен )

 
 
 
Възложител:
Община Несебър Наименование: Избор на изпълнител за доставка на посадъчен материал – цветя, храсти и тревни смески, препарати за растителна защита, торове и почва за озеленяване на територията ... още

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие

 
 
 
Възложител:
Община Поморие Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община ... още

Рехабилитация на обществени зeлени площи в гр.Котел, с.Малко село, с.Тича, с.Филаретово и с.Ябланово

 
 
 
Възложител:
Община Котел Наименование: Рехабилитация на обществени зeлени площи в гр.Котел, с.Малко село, с.Тича, с.Филаретово и с.Ябланово Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Доизграждане на Многофункционална спортна зала гр. Мездра

 
 
 
Възложител:
Община Мездра Наименование: Доизграждане на Многофункционална спортна зала гр. Мездра Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

СМР по проект:”Обновяване и реконструкция на градска среда – площад, пешеходна зона и градски парк „ –спортен сектор – четвърти етап и градски парк – пети етап

 
 
 
Възложител:
Община Полски Тръмбеш Наименование: СМР по проект:”Обновяване и реконструкция на градска среда – площад, пешеходна зона и градски парк „ –спортен сектор – четвърти етап и градски ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама