parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Рехабилитация на обществено зелени площи пл. „Ал. Стамболийски”, УПИ І, кв. 98 по плана на гр. Карнобат

 
 
 
Възложител:
Община Карнобат Наименование: Рехабилитация на обществено зелени площи пл. „Ал. Стамболийски”, УПИ І, кв. 98 по плана на гр. Карнобат Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Извършване на СМР дейности по проект “Архитектурно-художествено оформление на ул."Гоце Делчев“ и пл. "24-ти Май“, в участъка между ул.“Христо Чернопеев“ и ул.“Глазне", гр.Банско”

 
 
 
Възложител:
Община Банско Наименование: Извършване на СМР дейности по проект “Архитектурно-художествено оформление на ул."Гоце Делчев“ и пл. "24-ти Май“, в участъка между ул.“Христо Чернопеев“ и ... още

Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособен

 
 
 
Възложител:
Дирекция на природен парк "Витоша" Наименование: Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по ... още

Поддръжка и ремонт на обществено осветление на територията на гр. Славяново и 23 села към община Плевен

 
 
 
Възложител:
Община Плевен Наименование: Поддръжка и ремонт на обществено осветление на територията на гр. Славяново и 23 села към община Плевен Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Реконструкция на спортна площадка – тенис на корт и площадка за спортни игри в гр. Карнобат

 
 
 
Възложител:
Община Карнобат Наименование: Реконструкция на спортна площадка – тенис на корт и площадка за спортни игри в гр. Карнобат Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Строително-монтажни работи за изграждане на детска площадка в УПИ I, КВ.8 по плана на гр.Приморско

 
 
 
Възложител:
Община Приморско Наименование: Строително-монтажни работи за изграждане на детска площадка в УПИ I, КВ.8 по плана на гр.Приморско Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване ... още

Изграждане на многофункционален спортен център. Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн в УПИ (Парц. IV) в Кв. 90 гр. Вършец”, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (

 
 
 
Възложител:
Община Вършец Наименование: Изграждане на многофункционален спортен център. Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн в УПИ (Парц. IV) в Кв. 90 гр. ... още

Избор на изпълнител за СМР – Рехабилитация на парк Св. Георги Победоносец

 
 
 
Възложител:
Община Берковица Наименование: Избор на изпълнител за СМР – Рехабилитация на парк Св. Георги Победоносец Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Изпълнение на СМР на обект Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас

 
 
 
Възложител:
Община Бургас Наименование: Изпълнение на СМР на обект Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас Процедура: Открита процедура ... още

Строително-монтажни работи за реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в изпълнение на проект: ,,Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр. Шабла, общ. Шаблa” по Договор № 08/321/01

 
 
 
Възложител:
Община Шабла Наименование: Строително-монтажни работи за реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в изпълнение на проект: ,,Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и ... още

Доставка на строителни материали за нуждите на Общинска администрация Бяла Слатина, Общинско предприятие „Чистота и строителство“, Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ и Общинско предприятие „Пазари и социални дейно

 
 
 
Възложител:
Община Бяла Слатина Наименование: Доставка на строителни материали за нуждите на Общинска администрация Бяла Слатина, Общинско предприятие „Чистота и строителство“, Общинско предприятие ... още

Доставка на цветя и растителност за нуждите на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ и ОП „Спорт - Варна“ при община Варна

 
 
 
Възложител:
Община Варна Наименование: Доставка на цветя и растителност за нуждите на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ и ОП „Спорт - Варна“ при община ВарнаДоставка на цветя и растителност ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама