parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Основен ремонт на бул. „Владимир Вазов” от моста „Чавдар” до бул. „Ботевградско шосе”, включително прилежащите му съоръжения” по обособени позиции: Обособена позиция №1: 1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с „Ремонт на бул. „Влади

 
 
 
Възложител:
Столична община Наименование: Основен ремонт на бул. „Владимир Вазов” от моста „Чавдар” до бул. „Ботевградско шосе”, включително прилежащите му съоръжения” по обособени ... още

Доставка на крепежни елементи и строителни материали за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции. ( Варна )

 
 
 
Възложител:
"Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД/ Наименование: Доставка на крепежни елементи и строителни ... още

Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2015-2016г. в населените места от Община Елин Пелин

 
 
 
Възложител:
Община Елин Пелин Наименование: Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2015-2016г. в населените места от Община Елин Пелин ... още

Текущ ремонт на ул. "Георги Димитров", ул. "Цар Освободител" и ул. "Дунав" в гр. Провадия

 
 
 
Възложител:
Община Провадия Наименование: Текущ ремонт на ул. "Георги Димитров", ул. "Цар Освободител" и ул. "Дунав" в гр. Провадия Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Изработване на технически инвестиционни проекти за следните обекти: 1. Детска и спортни площадки, озеленяване и благоустройство за УПИ ХLІV за спортна площадка и детски кът, УПИ ХLІІ за търговски дейности, кв. 85, по плана на гр. Любимец 2. Спортни площад

 
 
 
Възложител:
Община Любимец Наименование: Изработване на технически инвестиционни проекти за следните обекти: 1. Детска и спортни площадки, озеленяване и благоустройство за УПИ ХLІV за спортна площадка и ... още

Реконструкция и рехабилитация на ул.”Христо Ботев” от бул.Република до стопански двор /бензиностанция/ в гр.Гълъбово

 
 
 
Възложител:
Община Гълъбово Наименование: Реконструкция и рехабилитация на ул.”Христо Ботев” от бул.Република до стопански двор /бензиностанция/ в гр.Гълъбово Процедура: Открита процедура по ... още

Рехабилитация на улична мрежа гр. Монтана

 
 
 
Възложител:
Община Монтана Наименование: Рехабилитация на улична мрежа гр. Монтана Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: 27.03.2015 г.  Час: 17:00 ... още

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: Реконструкция и обновяване на паркова площ, гр. Пловдив, р-н Източен, УПИ І 21 - общ. зеленина, кв.12 по плана на кв. "Гладно поле”

 
 
 
Възложител:
Община Пловдив Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: Реконструкция и обновяване на паркова площ, гр. Пловдив, р-н Източен, УПИ І 21 - общ. зеленина, ... още

Избор на изпълнител за строителството на обект: „Паркинг Юг и благоустройство подходи в УПИ I-1017, кв.87 - гр.Созопол“

 
 
 
Възложител:
Община Созопол Наименование: Избор на изпълнител за строителството на обект: „Паркинг Юг и благоустройство подходи в УПИ I-1017, кв.87 - гр.Созопол“ Процедура: Открита процедура по ... още

Определяне на Изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие в три обособени зони

 
 
 
Възложител:
Община Поморие Наименование: Определяне на Изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие в три обособени зони Процедура: ... още

Избор на изпълнител на СМР на спортни площадки в община Тетевен, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация в с. Глогово“ по договор № 53/3/3211122 Обособена позиция № 2: „Обновяване

 
 
 
Възложител:
Община Тетевен Наименование: Избор на изпълнител на СМР на спортни площадки в община Тетевен, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Обновяване и доизграждане на площадка за ... още

Строително-монтажни работи на градски площадни пространства и читалища в гр. Кочериново и с. Пороминово по четири обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Кочериново Наименование: Строително-монтажни работи на градски площадни пространства и читалища в гр. Кочериново и с. Пороминово по четири обособени позиции Процедура: Открита ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама