parkove.bg / Обществени поръчки / Избор на изпълнител за ..

Избор на изпълнител за строителството на обект: „Паркинг Юг и благоустройство подходи в УПИ I-1017, кв.87 - гр.Созопол“

 

 

 

Възложител:

Община Созопол
Наименование: Избор на изпълнител за строителството на обект: „Паркинг Юг и благоустройство подходи в УПИ I-1017, кв.87 - гр.Созопол“
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
27.03.2015 г.  Час: 16:00
Срок за подаване на оферти за участие:
27.03.2015 г.  Час: 16:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 30.03.2015 г.  Час: 11:00

Община Созопол

Описаниe:
Благоустрояването на западната - служебна зона и паркинг Юг на спортния комплекс в гр. Созопол. Обхватът на разработката включва служебния вход по ул. "Одеса", пространството западно от главните трибуни и южната част на спортния център под главното игрище, където е развит паркинг са посетители на нивото на терена. По ул. „Одеса” в западния край на парцела е обособен служебния вход. По ул. „Републиканска” в югоизточния край на парцела е решен автомобилния подход към паркинг юг. В югозападната част на парцела е предвидена връзка между служебната зона и паркинг юг, за да може служебните автомобили и автобуси да излязат по ул. "Републиканска". Проектирана е усилена настилка от павета в зоната между служебния вход по ул. „Одеса” и главните трибуни. Настилката на пешеходните алеи е от пресовани бетонни елементи – плочи 40/40/5см и павета 10/20/6см. Алейните бордюри са от пресован бетон с размери 16/8/50см, а пътните бордюри са 18/35/50. Предвидено е алейно осветление с височина 4м от южна и западна страна по вътрешните регулационни линии. За паркинг юг е проектирано улично осветление с височина 6м. В служебната зона е предвидено паркиране за общо 24 автомобила и 2 автобуса, като част от тях са в непосредствена близост до ул. "Одеса", а останалите са успоредно на главните трибуни. Паркинг Юг е разработен на ниво терен, като е отделен от игралното поле посредством плътна стена с височина 2метра. Предвидена е възможност за поставяне на няколко реда сглобяеми седалки от южната къса страна на игралното поле при необходимост. При нормално функциониране на паркинга в него са проектирани 101 паркоместа за автомобили, 11 паркоместа за инвалиди и трудноподвижни зрители и 3 паркоместа за автобуси. В югозападния край на паркинга, срещу връзката със служебната зона е проектирано уширение за контейнери за трева. В югозападния край на парцела, до служебната връзка е ситуиран резервоара за вода, а в непосредствена близост до него е проектирана масивна едноетажна постройка за тоалетни мъже, тоалетни жени, тоалетна за инвалиди и помпено. Подходите към тоалетните са от север и запад, като ±0,00=6,55. Проектирани са 6 кабини и 5 писоара за мъжете и 4 кабини за жените. Осветлението е посредством покривни прозорци. Тоалетната за инвалиди е на нивото на алейната настилка, поради което няма праг. Проектната разработка третира външните за парцела огради от север, запад, юг и изток до източните трибуни. Целият комплекс е защитен с ограда с височина 2м. С проекта за благоустрояване се осигурява достъпна среда в рамките на комплекса за хора с двигателни проблеми и за такива в неравностойно положение. Проектирани са широки алеи около стадиона, като денивелацията се преодолява с рампи с наклон под 5%. Предвидена е тоалетна за лица с увреждания в близост до игрището. В южния край на игралното поле е предвидена врата, през която преминават лицата с увреждания и наблюдават мероприятията от нивото на терена в близост до резервните играчи.

 

Прогнозна стойност без ДДС

1100000 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 27.02.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама