parkove.bg / Обществени поръчки / Рехабилитация на улична мрежа ..

Рехабилитация на улична мрежа гр. Монтана

 

 

 

Възложител:

Община Монтана
Наименование: Рехабилитация на улична мрежа гр. Монтана
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
27.03.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
30.03.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 31.03.2015 г.  Час: 14:00

Заседателна зала на Община Монтана

Описаниe:
Настоящият проект обхваща система от обекти на интервенция със важно стратегическо значение, които оформят основните места са движение и са публична общинска собственост. Очакван ефект е подобряване на градската физическа среда. Проектът концентрира въздействието си върху обекти, обхващи ключови за град Монтана улици, които оказват пряко и косвено въздействие върху големи групи от граждани, бизнеса и оказва положително въздействие върху трафика в централната градска част. Предмета на обществената поръчка обхваща строително ремонти дейности на отделни улици от уличната мрежа на град Монтана, в изпълнение на пътни основи, асфалто-бетонови изкърпвания, преасфалтиране, ремонт на отоци и ревизионни шахти. Подмяна на бордюри и тротоарни настилки. Оформяне на зелени площи и озеленяване.

 

Прогнозна стойност без ДДС

1665000 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 4.03.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама