parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Изграждане на техническа инфраструктура на територията на Община Димитровград с 3 обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Димитровград Наименование: Изграждане на техническа инфраструктура на територията на Община Димитровград с 3 обособени позиции Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Строително-монтажни и ремонтни дейности в ЦДГ 12 „Ралица“- гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи Юни“ – гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен, ЦДГ „ВИТ“ – с. Дисевица и ОДЗ „Девети Май“ – гр. Славяново по проект BG06-233 Програма BG06 „Деца и младежи в риск“обос

 
 
 
Възложител:
Община Плевен Наименование: Строително-монтажни и ремонтни дейности в ЦДГ 12 „Ралица“- гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи Юни“ – гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен, ЦДГ „ВИТ“ ... още

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, общ. Златоград, ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, общ. Златоград, ул. „Прогрес”, с. Д

 
 
 
Възложител:
Община Златоград Наименование: Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, ул. „Антон ... още

Рехабилитация на детска площадка, доставка и монтаж на нови съоръжения за игра и отдих

 
 
 
Възложител:
Община Перущица Наименование: Рехабилитация на детска площадка, доставка и монтаж на нови съоръжения за игра и отдих Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Извършване на строително-монтажни работи на допълнителни обекти във връзка с проект „ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ВЕЛИНГРАД” Обект 1: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на Парк „Сярна баня” УПИ І-7724, кв. на територията на град Вел

 
 
 
Възложител:
Община Велинград Наименование: Извършване на строително-монтажни работи на допълнителни обекти  във връзка с проект „ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ВЕЛИНГРАД” Обект 1: ... още

Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”

 
 
 
Възложител:
Община Лясковец Наименование: Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец” Процедура: Открита ... още

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ II

 
 
 
Възложител:
Софийски имоти ЕАД Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона ... още

Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Хасково

 
 
 
Възложител:
Община Хасково Наименование: Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Хасково Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Реконструкция на спортна площадка – тенис на корт и площадка за спортни игри в гр. Карнобат

 
 
 
Възложител:
Община Карнобат Наименование: Реконструкция на спортна площадка – тенис на корт и площадка за спортни игри в гр. Карнобат Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Изпълнение на СМР във връзка с част от проект: „Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Грамада”, за обект: „Реконструкция и обновяване на детска площадка – УПИ IV-550, кв. 87, гр. Грамада

 
 
 
Възложител:
Община Грамада Наименование: Изпълнение на СМР във връзка с част от проект: „Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Грамада”, за обект: „Реконструкция и ... още

Избор на изпълнител за СМР на обект: „Рехабилитация на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска”

 
 
 
Възложител:
Община Попово Наименование: Избор на изпълнител за СМР на обект: „Рехабилитация на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска” Процедура: Открита процедура ... още

Доставка и монтаж на необходимото оборудване за изграждане на система за видеонаблюдение и парково осветление за обект: Крайречна градска зона, гр. Самоков по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на парково осветление; Обособена пози

 
 
 
Възложител:
Община Самоков Наименование: Доставка и монтаж на необходимото оборудване за изграждане на система за видеонаблюдение и парково осветление за обект: Крайречна градска зона, гр. Самоков по ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама