parkove.bg / Обществени поръчки / Предмет на възлагане на ..

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, общ. Златоград, ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, общ. Златоград, ул. „Прогрес”, с. Д

 

 

 

Възложител:

Община Златоград
Наименование: Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, общ. Златоград, ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, общ. Златоград, ул. „Прогрес”, с. Долен, общ. Златоград и изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Долен, общ. Златоград”.
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
18.03.2015 г.  Час: 17:30
Срок за подаване на оферти за участие:
18.03.2015 г.  Час: 17:30
Дата и място за отваряне на офертите:8 19.03.2015 г.  Час: 15:00

Заседателната зала в сградата на ОА Златоград

Описаниe:
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, общ. Златоград, ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, общ. Златоград, ул. „Прогрес”, с. Долен, общ. Златоград и изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Долен, общ. Златоград”. Предметът на обществената поръчка включва пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград, община Златоград“; Обособена позиция № 2 с предмет „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, община Златоград“; Обособена позиция № 3 с предмет „Рехабилитация и благоустрояване/реконструкция/ на ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, община Златоград“; Обособена позиция № 4 с предмет „Рехабилитация и благоустрояване /реконструкция/ на ул. „Прогрес”, с. Долен, община Златоград“; Обособена позиция № 5 с предмет „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Долен, община Златоград”. Дейностите, предмет на настоящата поръчка са във връзка с подобряване и благоустрояване на част от уличната мрежа на гр. Златоград, с. Старцево, с. Ерма река и с. Долен и осигуряване на нормален транспортен достъп до съществуващите жилищни сгради. В с. Долен, община Златоград ще бъде изградена многофункционална спортна площадка, която ще даде възможност на деца и юноши да спортуват активно и да прекарват пълноценно свободното си време.

 

Прогнозна стойност без ДДС

981857.04 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 20.02.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама