parkove.bg / Обществени поръчки / Текущ ремонт и поддържане на ..

Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Хасково

 

 

 

Възложител:

Община Хасково
Наименование: Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Хасково
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
06.03.2015 г.  Час: 16:30
Срок за подаване на оферти за участие:
06.03.2015 г.  Час: 16:30
Дата и място за отваряне на офертите:8 09.03.2015 г.  Час: 10:00

гр. Хасково, пл."Общински" № 1, заседателна зала 2-ри етаж

Описаниe:
Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на всички мероприятия по текущата поддръжка, експлоатация и ремонт на уличното осветление в гр. Хасково и съставните селища на Община Хасково. Основните дейности, включени в предмета на поръчката са: -Контрол, мониторинг на състоянието и грижа за безопасна експлоатация на съществуващи съоръжения.; -Откриване и отстраняване на кабелни повреди на улично осветление; -Направа на съединителни муфи до 1 kV; -Откриване и отстраняване на повреди по въздушни мрежи за улично осветление; -Ремонт на осветителни тела; -Подмяна на осветители и осветителни тела за улично осветление; -Настройка на часовници за улично осветление; -Ремонт на комутационна апаратура в касетки и електрически табла за улично осветление; - Почистване на клони на въздушни мрежи за улично осветление и около осветителни тела; -Извършване на текущ ремонт и профилактика на улично осветление; -Осигуряване на аварийни групи и дежурства по време на почивни и официални празнични дни; -Извършване на проучвателна дейност с цел възстановяване на съществуващи не работещи стари съоръжения за улично осветление. –Други видове дейности свързани с поддръжката на улично осветление (при необходимост и по заявка на Възложителя).

 

Прогнозна стойност без ДДС

375000 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 11.02.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама