parkove.bg / Обществени поръчки / Строително-монтажни и ремонтни ..

Строително-монтажни и ремонтни дейности в ЦДГ 12 „Ралица“- гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи Юни“ – гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен, ЦДГ „ВИТ“ – с. Дисевица и ОДЗ „Девети Май“ – гр. Славяново по проект BG06-233 Програма BG06 „Деца и младежи в риск“обос

 

 

 

Възложител:

Община Плевен
Наименование: Строително-монтажни и ремонтни дейности в ЦДГ 12 „Ралица“- гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи Юни“ – гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен, ЦДГ „ВИТ“ – с. Дисевица и ОДЗ „Девети Май“ – гр. Славяново по проект BG06-233 Програма BG06 „Деца и младежи в риск“обособена на 2 позиции, както следва: Позиция І Строително-монтажни и ремонтни дейности в ЦДГ 12 „Ралица“- гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи юни“ – гр. Плевен, ЦДГ „ВИТ“ – с. Дисевица и ОДЗ „Девети май“ – гр. Славяново. Позиция ІІ „Реконструкция на детска спортна площадка на ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
06.04.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
06.04.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 07.04.2015 г.  Час: 14:00

Община Плевен, пл.Възраждане №2, Заседателна зала - 3 етаж

Описаниe:
Позиция І Планираните строително-ремонтни и монтажни дейности в ЦДГ 12 „Ралица“- гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи юни“ – гр. Плевен, ЦДГ „ВИТ“ – с. Дисевица и ОДЗ „Девети май“ – гр. Славяново са идентифицирани като необходими и неотложни. Строително-ремонтни и монтажни дейности, които ще бъдат възложени чрез настоящата обществена поръчка по позиция І са разписани подробно по видове и количества в Техническата спецификация за всяка детска градина. Позиция ІІ Планираните строително-ремонтни и монтажни дейности в ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен, предвиждат реконструкция на съществуващата спортна площадка в ОДЗ 6 „Незабравка“, с обособени 3 зони – една зона около басейна за закалителни процедури и две зони с площадки за игра, отделени чрез зелена площ, с цел привеждане на детската спортна площадка в съответствие с нормативните изисквания.

 

Прогнозна стойност без ДДС

113228.96 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 23.02.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама