parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на обект: „Възстановяване на съществуваща спортна площадка в УПИ VІІІ- училище в кв.29 по плана на с.Церово“

 
 
 
 
Възложител:
Община Лесичово Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на обект: „Възстановяване на съществуваща спортна площадка в УПИ VІІІ- училище в кв.29 по ... още

Проектиране и авторски надзор за изпълнение на строителни работи за благоустрояване на централна градска част в град Тервел , в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Благоустрояване на площад ниво 1 – "Старият дъб" Обособена позиция 2: Благоустроява

 
 
 
 
Възложител:
Община Тервел Наименование: Проектиране и авторски надзор за изпълнение на строителни работи за благоустрояване на централна градска част в град Тервел , в две обособени позиции: Обособена ... още

Доставка на цветен разсад и декоративна растителност, в две обособени позиции

 
 
 
 
Възложител:
Община Казанлък Наименование: Доставка на цветен разсад и декоративна растителност, в две обособени позиции Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на община Тетевен

 
 
 
 
Възложител:
Община Тетевен Наименование: Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на община Тетевен Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация ... още

Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Раковска“№ 14-16, в гр. Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма

 
 
 
 
Възложител:
Община Симеоновград Наименование: Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни ... още

Проектиране и авторски надзор за основен ремонт на образователна инфраструктура за спортни дейности в Община Тервел , в четири обособени позиции

 
 
 
 
Възложител:
Община Тервел Наименование: Проектиране и авторски надзор за основен ремонт на образователна инфраструктура за спортни дейности в Община Тервел , в четири обособени позиции: Обособена ... още

Строителство на обект: Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда бул.”България” 110 А,Б,В, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

 
 
 
 
Възложител:
Община Стрелча Наименование: Строителство на обект: Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда бул.”България” 110 А,Б,В, във връзка с реализирането на Национална програма за ... още

Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове строителни материали, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДЛС Шерба” през 2016 год

 
 
 
 
Възложител:
Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Шерба към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Наименование: Периодична доставка, ... още

Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Балчик, по обособени позиции

 
 
 
 
Възложител:
Община Балчик Наименование: Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Балчик, по ... още

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора

 
 
 
 
Възложител:
Община Стара Загора Наименование: Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма ... още

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по четири

 
 
 
 
Възложител:
Община Етрополе Наименование: Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за ... още

Изпълнение на Инженеринг (проектиране изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово по две обособени пози

 
 
 
 
Възложител:
Община Смядово Наименование: Изпълнение на Инженеринг (проектиране изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама