parkove.bg / Обществени поръчки / Извършване на ..

Извършване на строително-монтажни работи на допълнителни обекти във връзка с проект „ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ВЕЛИНГРАД” Обект 1: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на Парк „Сярна баня” УПИ І-7724, кв. на територията на град Вел

 

 

 

Възложител:

Община Велинград
Наименование: Извършване на строително-монтажни работи на допълнителни обекти  във връзка с проект „ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ВЕЛИНГРАД” Обект 1: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на Парк „Сярна баня” УПИ І-7724, кв. на територията на град Велинград; Обект 2: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на Парк на народните будители /изгорялото училище в Каменица/ - УПИ І-6747, кв.3012 на територията на град Велинград; Възлагане на работите е само под условие „наличие на финансиране” и подписване на допълнително споразумение към договора за БФП /анекс/ с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за включване на допълнителните обекти, одобрени по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” в рамките на безвъзмездната финансова помощ по проекта.
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
02.04.2015 г.  Час: 16:00
Срок за подаване на оферти за участие:
02.04.2015 г.  Час: 16:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 03.04.2015 г.  Час: 11:00

малка заседателна зала,ет.ІІ на общинска администрация

Описаниe:
Обект 1: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на Парк „Сярна баня” УПИ І-7724, кв.423 на територията на град Велинград Предвидени дейности: рехабилитация и реконструкция на съществуващата алейна мрежа с нова настилка с „уни” павета и бордюри; поставяне на нова детска площадка с ограда върху ударопоглъщаща каучукова настилка, поставяне на спортна площадка с уреди за спорт на открито върху пясъчно-чакълена посипка; фундаменти на кошчета за боклук, пейки, перголи; рехабилитация на съществуващи осветителни тела и въвеждане на енергоспестяващо осветление; изграждане на поливни системи; облагородяване и запазване на съществуващата растителност и рехабилитация на тревните площи; Обект 2: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на Парк на народните будители /изгорялото училище в Каменица/ - УПИ І-6747, кв.3012 на територията на град Велинград Предвидени дейности: изграждане на нова алейна мрежа с „уни” павета и бордюри; поставяне на ново парково обзавеждане – пейки, кошчета за отпадъци, поставяне на нова детска площадка с ограда върху ударопоглъщаща каучукова настилка, поставяне на спортна площадка с уреди за спорт на открито върху пясъчно-чакълена посипка; поставяне на нова художествена пластика; фундаменти на кошчета за боклук, пейки, перголи и осветителни тела; въвеждане на енергоспестяващо осветление; изграждане на поливни системи; изграждане на нова зелена площ от висока растителност и тревни площи;

 

Прогнозна стойност без ДДС

264285 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 16.02.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама