parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Строително монтажни работи за реализиране на инвестициите по проект Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждането на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица по договор 27/

 
 
 
Възложител:
Община Върбица Наименование: Строително монтажни работи за реализиране на инвестициите по проект Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез ... още

Изграждане на кръстовище за кръгово движение по ул." Отец паисий"

 
 
 
Възложител:
Община Добрич Наименование: Изграждане на кръстовище за кръгово движение по ул." Отец паисий" Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

"Реконструкция и благоустрояване на централна градска част- пешеходна зона о.т.86 до о.т.66" - гр.Чирпан ( Чирпан )

 
 
 
Възложител:
Община Чирпан Наименование: "Реконструкция и благоустрояване на централна градска част- пешеходна зона о.т.86 до о.т.66" - гр.Чирпан Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване ... още

Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на зелена и достъпна градска среда на град Велинград

 
 
 
Възложител:
Община Велинград Наименование: Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на зелена и достъпна градска среда на град Велинград Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок ... още

Избор на изпълнител на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад "Девети Септември", гр. Етрополе - 1-ви етап

 
 
 
Възложител:
Община Етрополе Наименование: Избор на изпълнител на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад "Девети Септември", гр. Етрополе - 1-ви етап Процедура: Открита ... още

Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ І - парк, кв.66, гр. Септември

 
 
 
Възложител:
Община Септември Наименование: Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ І - парк, кв.66, гр. Септември Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект на община Лесичово 30/3/3220979 „Модернизиране на уличното осветление в селата Динката и Щърково, община Лесичово“.

 
 
 
Възложител:
Община Лесичово Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект на община Лесичово 30/3/3220979 „Модернизиране на уличното осветление в селата Динката и Щърково, община ... още

Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво

 
 
 
Възложител:
Община Стара Загора Наименование: Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна ... още

Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Спасово

 
 
 
Възложител:
Община Чирпан Наименование: Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Спасово Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Благоустрояване на крайречна градска зона, гр. Самоков – I етап

 
 
 
Възложител:
Община Самоков Наименование: Благоустрояване на крайречна градска зона, гр. Самоков – I етап Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Избор на изпълнител при изпълнение на проект „Създаване на зона за краткотраен отдих в село Лесичово, община Лесичово“

 
 
 
Възложител:
Община Лесичово Наименование: Избор на изпълнител при изпълнение на проект „Създаване на зона за краткотраен отдих в село Лесичово, община Лесичово“ Процедура: Открита процедура по ... още

Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, Община Брезово

 
 
 
Възложител:
Община Брезово Наименование: Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, Община Брезово Процедура: Открита ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама