parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Поддръжка на обществени обекти и прилежащите към тях тротоари и зелени площи на територията на община Сапарева баня

 
 
 
Възложител:
Община Сапарева баня Наименование: Поддръжка на обществени обекти и прилежащите към тях тротоари и зелени площи на територията на община Сапарева баня Процедура: Открита процедура по ... още

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на спортни съоръжения за спортна площадка в с.Карапелит

 
 
 
Възложител:
Община Добричка Наименование: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на спортни съоръжения за спортна площадка в с.Карапелит Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване ... още

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на спортни съоръжения за спортна площадка в с.Победа

 
 
 
Възложител:
Община Добричка Наименование: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на спортни съоръжения за спортна площадка в с.Победа Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в парковото пространство на селата Бенковски и Плачи дол” в две обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Добричка Наименование: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в парковото пространство на селата Бенковски и Плачи дол” в две обособени ... още

Ремонт и възстановяване на Северен парк, находящ се на територията на СО – район „Надежда”

 
 
 
Възложител:
Столична община - Район "Надежда" Наименование: Ремонт и възстановяване на Северен парк, находящ се на територията на СО – район „Надежда”, разделена на 6 обособени позиции: Обособена ... още

Текущ ремонт, рехабилитация на улична мрежа и изпълнение на СМР за подобряване на социалната инфраструктура в населените места на територията на Община Горна Малина, по две обособени позиции: Обособена позиция№1: „Текущ ремонт и рехабилитация на улична мр

 
 
 
Възложител:
Община Горна Малина Наименование: Текущ ремонт, рехабилитация на улична мрежа и изпълнение на СМР за подобряване на социалната инфраструктура в населените места на територията на Община Горна ... още

Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата, озеленяване и снегопочистване на територията ГКПП „КАЛОТИНА”, община Драгоман, Софийска област

 
 
 
Възложител:
Областна администрация - Софийска област Наименование: Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата, озеленяване и снегопочистване на територията ГКПП „КАЛОТИНА”, община Драгоман, ... още

Избор на изпълнител на СМР „Строителство и реконструкция на спортна площадка в село Карапелит”

 
 
 
Възложител:
Община Добричка Наименование: Избор на изпълнител на СМР „Строителство и реконструкция на спортна площадка в село Карапелит” Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Избор на изпълнител за извършване на СМР „Строителство и реконструкция на съществуваща спортна площадка в с.Победа”

 
 
 
Възложител:
Община Добричка Наименование: Избор на изпълнител за извършване на СМР „Строителство и реконструкция на съществуваща спортна площадка в с.Победа” Процедура: Открита процедура по ... още

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за реализация на проект: „Обновяване и реконструкция на Мемориален парк” гр. Етрополе

 
 
 
Възложител:
Община Етрополе Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за реализация на проект: „Обновяване и реконструкция на Мемориален парк” гр. Етрополе Процедура: ... още

Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дъл

 
 
 
Възложител:
Община Сливен Наименование: Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, ... още

Реконструкция и благоустрояване на централен площад, парк и зелени площи в с. Бяла река, общ. Върбица

 
 
 
Възложител:
Община Върбица Наименование: Реконструкция и благоустрояване на централен площад, парк и зелени площи в с. Бяла река, общ. Върбица Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама