parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Реконструкция, доизграждане и благоустрояване на градски парк – зона С – гр. Крумовград и изграждане, реконструкция и обновяване на детски площадки за игра на открито в ж.к. „Запад“, ж.к. „Дружба“ и ж.к. „Изгрев“ – гр. Крумовград, с. Поточница, с. Едрино,

 
 
 
Възложител:
Община Крумовград Наименование: Реконструкция, доизграждане и благоустрояване на градски парк – зона С – гр. Крумовград и изграждане, реконструкция и обновяване на детски площадки за игра на ... още

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в парковото пространство на селата Божурово и Стефаново ( Добрич )

 
 
 
Възложител:
Община Добричка Наименование: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в парковото пространство на селата Божурово и Стефаново Процедура: Открита ... още

Изграждане на нова целоневна детска градина в УПИ ІV,КВ.44 по плана на село Опан, Община Опан

 
 
 
Възложител:
Община Опан Наименование: Изграждане на нова целоневна детска градина в УПИ ІV,КВ.44 по плана на село Опан, Община Опан Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Рехабилитация на улици 10-та и 13-та в с. Зърнево,община Тервел

 
 
 
Възложител:
Община Тервел Наименование: Рехабилитация на улици 10-та и 13-та в с. Зърнево,община Тервел Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Проектиране и изграждане на автоматизирани поливни системи на градини и дейности за изграждане и присъединяване на сондажи в централна градска част по обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Столична община Наименование: Проектиране и изграждане на автоматизирани поливни системи на градини и дейности за изграждане и присъединяване на сондажи в централна градска част по обособени ... още

Рехабилитация и изграждане на паркове, зелени площи, спортни съоръжения и детски площадки в населени места на територията на община Аврен“ по проект: „Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване при

 
 
 
Възложител:
Община Аврен Наименование: Рехабилитация и изграждане на паркове, зелени площи, спортни съоръжения и детски площадки в населени места на територията на община Аврен“ по проект: „Обновяване ... още

Реконструкция на междублокови паркови пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр. Шумен

 
 
 
Възложител:
Община Шумен Наименование: Реконструкция на междублокови паркови пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр. Шумен Процедура: Открита процедура по ... още

Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот в Община Годеч чрез ремонт и обновяване на „Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1899” и изграждане на три броя детски площадки”, финансиран по мярка 322 на ПРСР

 
 
 
Възложител:
Община Годеч Наименование: Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот в Община Годеч чрез ремонт и обновяване на „Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1899” и ... още

Доставка на декоративна растителност и цветя за нуждите на община Враца по две ободобени позиции: 1. Доставка на растителност; 2. Доставка на цвет

 
 
 
Възложител:
Община Враца Наименование: Доставка на декоративна растителност и цветя за нуждите на община Враца по две ободобени позиции: 1. Доставка на растителност; 2. Доставка на цвет Процедура: Открита ... още

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка”

 
 
 
Възложител:
Община Лясковец Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка” Процедура: ... още

Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Силистра” от О.Т. 431 до О.т. 576, 0+000 до 0+114.74 и локалните платна и тротоари на бул. „Одрин”в гр. Любимец”

 
 
 
Възложител:
Община Любимец Наименование: Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Силистра” от О.Т. 431 до О.т. 576, 0+000 до 0+114.74 и локалните платна и тротоари на бул. ... още

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улична мрежа в населени места на територията на Община Сунгурларе

 
 
 
Възложител:
Община Сунгурларе Наименование: Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улична мрежа в населени места на територията на Община Сунгурларе Процедура: Открита процедура по ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама