parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Строително-монтажни работи по реконструкция и благоустрояване на градски площад и парк , УПИ XX, кв.48, гр.Върбица, община Върбица

 
 
 
Възложител:
Община Върбица Наименование: Строително-монтажни работи по реконструкция и благоустрояване на градски площад и парк , УПИ XX, кв.48, гр.Върбица, община Върбица Процедура: Открита процедура по ... още

Определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Ремонт включващ внедряване на мерки за енергийна ефективност и оборудване на пет детски заведения в Община Исперих /СМР и инженеринг/"

 
 
 
Възложител:
Община Исперих Наименование: Определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Ремонт включващ внедряване на мерки за енергийна ефективност и оборудване на пет детски заведения в Община ... още

Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша” – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Алабин”, Етап III: от ул. „Солунска” до ул. „Алабин”; 2. Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за ус ( София (столица) )

 
 
 
Възложител:
Столична община Наименование: Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша” – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. ... още

Реконструкция на междублокови паркови пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр. Шумен

 
 
 
Възложител:
Община Шумен Наименование: Реконструкция на междублокови паркови пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр. Шумен Процедура: Открита процедура по ... още

Изпълнение на СМР на територията на община Лозница по подобекти : 1. Повишаване на енергийна ефективност на ОУ ”Свети, свети Кирил и Методий” с. Трапище 2. Изграждане на център за настаняване от семеен тип в с.Крояч 3. Изграждане на спортна площадка в с.Г

 
 
 
Възложител:
Община Лозница Наименование: Изпълнение на СМР на територията на община Лозница по подобекти : 1. Повишаване на енергийна ефективност на ОУ ”Свети, свети Кирил и Методий” с. Трапище 2. ... още

Изграждане на мултифункционална спортна площадка в УПИ ІІ за спорт, кв. 15 гр. Горна Оряховица” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в УПИ ІІ за спорт, кв. 15 гр. Горна Оряховица – І етап” Обособена

 
 
 
Възложител:
Община Горна Оряховица Наименование: Изграждане на мултифункционална спортна площадка в УПИ ІІ за спорт, кв. 15 гр. Горна Оряховица” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на ... още

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Развитие на спорта в община Долна баня – реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Долна баня

 
 
 
Възложител:
Община Долна баня Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Развитие на спорта в община Долна баня – реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Долна ... още

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за паркоустройство и озеленяване на централна част на с. Челопеч

 
 
 
Възложител:
Община Челопеч Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за паркоустройство и озеленяване на централна част на с. Челопеч Процедура: Открита процедура ... още

Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на спортни площадки на територията на Община Септември

 
 
 
Възложител:
Община Септември Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на спортни площадки на територията на Община Септември Процедура: Открита процедура по ... още

Изпълнение на строително - монтажни работи и свързана с тях доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за реализиране на проект „Спорт, пълноценен отдих и развлечения на територията на община Павликени – СПОРТ Павликени” , финансиран по мярка 321 от ПРС

 
 
 
Възложител:
Община Павликени Наименование: Изпълнение на строително - монтажни работи и свързана с тях доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за реализиране на проект „Спорт, пълноценен отдих и ... още

„Извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на Централна градска част - гр. Искър, детски и спортни площадки в УПИ ХІ-1413, кв. 105 в гр. Искър”

 
 
 
Възложител:
Община Искър Наименование: „Извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на Централна градска част - гр. Искър, детски и спортни площадки в УПИ ХІ-1413, кв. 105 в гр. Искър” Процедура: Открита ... още

Доставка на цветен разсад и декоративна растителност”,в две обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Казанлък Наименование: Доставка на цветен разсад и декоративна растителност”,в две обособени позиции Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама