parkove.bg / Обществени поръчки / Избор на изпълнител за ..

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ II

 

 

 

Възложител:

Софийски имоти ЕАД
Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ II
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
23.03.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
23.03.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 24.03.2015 г.  Час: 13:00

гр. София ул. „Ген. Й. Гурко №12, ет.5, заседателната зала

Описаниe:
В изпълнение на възложените му дейности от обхвата на обществената поръчка, предмет на настоящата процедура, избраният изпълнителят следва да осъществи строително-монтажни и ремонтни работи по отношение на обект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“. Предметът на поръчка ще се реализира на два етапа, съгласно Разрешение за строеж № 51 от 22.04.2014 г., които включват съответно: ЕТАП I – изпълнение на предвидените строителни работи в зоната между бул. „Ген. М. Д.Скобелев”, ул. „Партений Нишавски”, ул. „Българска морава”. Строителните дейности включват изграждане на: паркинг с 54 паркоместа, ресторант, интерактивен "сух" фонтан с два водни ефекта, амфитеатър, автоматизирана напоителна система, инфраструктура; монтиране на типова обществена тоалетна; озеленяване, паркоустройство и полагане на декоративни настилки; пътни работи; изграждане на външни ВиК връзки, изграждане на система за видеонаблюдение и др. ЕТАП II включва изпълнение на предвидените строителни работи в зоната между ул. „Камен Андреев” и ул. „Добруджански край”. Строителните дейностите са изграждане на паркинг с 98 паркоместа; на стопанска постройка с двор и ограда; на детска площадка; на съоръжение за катерене; на инфраструктура; озеленяване, паркоустройство и полагане на декоративни настилки; пътни работи; изграждане на външни ВиК връзки и др. Подробно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническите спецификации от документацията за възлагане на поръчката.

 

Прогнозна стойност без ДДС

4254690.68 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 11.02.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама