parkove.bg / Обществени поръчки / Реконструкция и рехабилитация ..

Реконструкция и рехабилитация на ул.”Христо Ботев” от бул.Република до стопански двор /бензиностанция/ в гр.Гълъбово

 

 

 

Възложител:

Община Гълъбово
Наименование: Реконструкция и рехабилитация на ул.”Христо Ботев” от бул.Република до стопански двор /бензиностанция/ в гр.Гълъбово
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
17.04.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
17.04.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 20.04.2015 г.  Час: 09:30

Административната зала на Община Гълъбово

Описаниe:
Във връзка с необходимостта от реконструкция и ремонт на настилката на улицата, бордюрите и тротоарите. Целта е благоустрояване и подобряване на физическата среда на улицата чрез ремонт и възстановяване на платното за движение /асфалтовата настилка/, постигане на равна и плавна повърхност на улицата за максимален комфорт прли пътуване, осигуряване на добро отводняване и безопасност на движение за всички участници в него. Цели се също повишаване на носимоспособността на уличната конструкция поради повишено транспортно натоварване и осигуряване на максимален експлоатационен период на ремонтираната настилка. Поръчката включва и ремонт на бордюрите и тротоарите в лошо техническо състояние, изпълнение на понижени бордюри и рампи на тротоарите в местата с пешеходни пресичания съгласно изискванията на Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания. С изпълнение на планираните СМР следва да се осъществи и повърхностно отводняване на улицата чрез оптимални напречни и надлъжни наклони. Съществуващите дъждоприемни съоръжения ще се реконструират, като е предвидено и изграждане на нови дъждоприемни шахти.

 

Прогнозна стойност без ДДС

1412000 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 4.03.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама