parkove.bg / Обществени поръчки / Избор на изпълнител за ..

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: Реконструкция и обновяване на паркова площ, гр. Пловдив, р-н Източен, УПИ І 21 - общ. зеленина, кв.12 по плана на кв. "Гладно поле”

 

 

 

Възложител:

Община Пловдив
Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: Реконструкция и обновяване на паркова площ, гр. Пловдив, р-н Източен, УПИ І 21 - общ. зеленина, кв.12 по плана на кв. "Гладно поле”
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
27.03.2015 г.  Час: 17:15
Срок за подаване на оферти за участие:
27.03.2015 г.  Час: 17:15
Дата и място за отваряне на офертите:8 30.03.2015 г.  Час: 10:00

Административната сграда на Община Пловдив,гр.Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, ет.3, зала №36

Описаниe:
Предмет на обществената поръчка е извършването на СМР, свързани с реконструкция и обновяване на зелени площи, обслужваща социална и техническа инфраструктура на обект: Паркова площ, гр. Пловдив, р-н Източен, УПИ I 21 - общ. Зеленина, кв. 12 по плана на кв. "Гладно поле”. Строежът на обекта е ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ съгласно разрешение за строеж издадено от главния архитект на община Пловдив във връзка с разпоредбите на Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на МРРБ. Възложителят разполага с разработени и одобрени инвестиционни проекти във фаза работен проект за всички необходими проектни части, които са приложени към документацията за участие. От главния архитект на Община Пловдив има издадено разрешение за строеж №39/10.02.2009г., допълнено със Заповед №27/25.03.2013г. Изпълнението на поръчката следва да се реализира при спазване на техническите предписания в одобрената проектна документация, както и в съответствие с техническите спецификации на възложителя (Приложение №1).

 

Прогнозна стойност без ДДС

388570.19 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 27.02.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама