parkove.bg / Обществени поръчки / Инженеринг - проектиране и ..

Инженеринг - проектиране и изграждане на Спортен комплекс в УПИ V, кв. 35 по плана на ж.к. „Еленово-1”, имот с идентификатор 04279.626.30 по КК на гр. Благоевград, включващ закрит плувен басейн, 2 /два/ броя футболни игрища, 2 /два/ броя тенис кортове, от

 

 

 

Възложител:

Община Благоевград
Наименование: Инженеринг - проектиране и изграждане на Спортен комплекс в УПИ V, кв. 35 по плана на ж.к. „Еленово-1”, имот с идентификатор 04279.626.30 по КК на гр. Благоевград, включващ закрит плувен басейн, 2 /два/ броя футболни игрища, 2 /два/ броя тенис кортове, открит паркинг, алеи и озеленяване
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
22.07.2014 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие: 29.07.2014 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите: 30.07.2014 г.  Час: 10:30

Община Благоевград, Зала № 101

Описаниe:

Предмет на поръчката е: „Инженеринг - проектиране и изграждане на Спортен комплекс в УПИ V, кв. 35 по плана на ж.к. „Еленово-1”, имот с идентификатор 04279.626.30 по КК на гр. Благоевград, включващ закрит плувен басейн, 2 /два/ броя футболни игрища, 2 /два/ броя тенис кортове, открит паркинг, алеи и озеленяване”. Поради недостатъчният капацитет на съществуващите спортни съоръжения, както и нуждата от стимулиране развитието на спортните дейности в гр. Благоевград, се налага изграждане на спортен комплекс, включващ съответните спортни съоръжения. Основната цел на проекта е да стимулира развитието на различните видове спорт в гр. Благоевград сред подрастващото поколение.

 

Прогнозна стойност без ДДС

2400000 BGN


 

 


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 1.07.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама