parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Рупките

 
 
 
Възложител:
Община Чирпан Наименование: Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Рупките Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково” с две обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Добричка Наименование: Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково” с две обособени позиции Процедура: ... още

Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище” с две обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Добричка Наименование: Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище” с две обособени позиции Процедура: Открита ... още

Благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и Паскалево” с две обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Добричка Наименование: Благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и Паскалево” с две обособени позиции ... още

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Приморско

 
 
 
Възложител:
Община Приморско Наименование: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Приморско, включващ обособени позиции: Обособена ... още

Доставка на строителни материали

 
 
 
Възложител:
"Софийска вода" АД Наименование: Доставка на строителни  материали Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: 22.12.2014 г.  Час: 10:30 ... още

Проектиране и изпълнение на обект: Реконструкция, преустройство и смяна предназначение на съществуващ горски кантон в Ловен дом в ПИ Nо 030064, по картата на възстановената собственост на землището на с.Паничково, м.Капаклъ, община Черноочене, област Кърд

 
 
 
Възложител:
Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Женда - Кърджали към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Наименование: Проектиране и изпълнение ... още

Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Велинград” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на улици и благоустрояване на прилежащите елементи. Обособена поз

 
 
 
Възложител:
Община Велинград Наименование: Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Велинград” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: ... още

Избор на изпълнител за извършване на ремонт на читалище „Н.Й.Вапцаров-1873” в град Тутракан

 
 
 
Възложител:
Народно читалище - Н.Й.Вапцаров, гр. Тутракан Наименование: Избор на изпълнител за извършване на ремонт на читалище „Н.Й.Вапцаров-1873” в град Тутракан Процедура: Открита процедура по ... още

Строителство на обект «Създаване на зона за отдих и развлечение, УПИ III-547, кв.38, с.Бръшлен“, представляващ обособена част от строителство на обекти по Проект с наименование „Подобряване на средата на живот в населените места от Община Сливо поле, разп

 
 
 
Възложител:
Община Сливо поле, област Русе Наименование: Строителство на обект «Създаване на зона за отдих и развлечение, УПИ III-547, кв.38, с.Бръшлен“, представляващ обособена част от строителство на обекти ... още

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект „Обновяване на градски парк „Острова“ и изграждане на места за н

 
 
 
Възложител:
Община Девин Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на СМР при ... още

Благоустрояване на част от източния тротоар на улица „Братя Кръстини”, гр. Ракитово

 
 
 
Възложител:
Община Ракитово Наименование: Благоустрояване на част от източния тротоар на улица „Братя Кръстини”, гр. Ракитово Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама