parkove.bg / Обществени поръчки / Извършване на ..

Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Велинград” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на улици и благоустрояване на прилежащите елементи. Обособена поз

 

 

 

Възложител:

Община Велинград
Наименование: Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Велинград” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на улици и благоустрояване на прилежащите елементи. Обособена позиция 2: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на паркове, паркови зони, места за отдих и зелени площи на територията на град Велинград;
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
29.12.2014 г.  Час: 16:00
Срок за подаване на оферти за участие:
29.12.2014 г.  Час: 16:00
Дата и място за отваряне на офертите: 30.12.2014 г.  Час: 11:00

малка заседателна зала,ет.ІІ на общинска администрация

Описаниe:

По Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на улици и благоустрояване на прилежащите елементи предметът на поръчката включва ремонтни дейности по бул. „Съединение”, ул. „Братя Маврикови”, ул. Димитър Благоев” и площад „Македония” в квартал Чепино. Предвидени са дейностите: подмяна на осветителните тела и внедряване на мерки за енергоефективност; облагородяване и запазване на съществуващата растителност и рехабилитация на тревните площи уличната мрежа ще бъде изцяло преасфалтирана, в участъците с настилка от павета се предвижда демонтаж на паветата, полагане на нова пясъчна основа и асфалтиране, нова пътна маркировка на пешеходните пътеки и велоалеите; Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания – понижаване на участъци от тротоарите и полагане на тактилна настилка в участъци изискващи повишено внимание; Организация и безопасност на движението. По Обособена позиция 2: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на паркове, паркови зони, места за отдих и зелени площи на територията на град Велинград предметът на поръчката включва ремонтни дейности по Обект 1: Парк „Гарата” в Чепино – УПИ V, кв. 14, 7228, Обект 2: Парк под ОУ „Неофит Рилски” – Чепино - УПИ ХІ, кв. 15, имот 7236, Обект 3: Парк пред Фреша – УПИ ІІІ -7285, кв. 660, Обект 4: Парк пред ОДЗ „Слънчице” – УПИ І- 4167, кв. 701, Обект 5: Парк „Триъгълна градинка” в Центъра– УПИ ІІ – 7297, кв. 1301. Предвидени са дейностите: рехабилитация и реконструкция на съществуващата алейна мрежа, поставяне на ново парково обзавеждане, рехабилитация и реконструкция на съществуващи стълби, поставяне на нова детска площадка с ограда върху ударопоглъщаща каучукова настилка, поставяне на спортна площадка с уреди за спорт на открито, реконструкция на чешма и чешма-паметни, фундаменти на кошчета за боклук, пейки, перголи и осветителни тела, въвеждане на енергоспестяващо осветление, изграждане на поливни системи, облагородяване и запазване на съществуващата растителност и рехабилитация на тревните площи.

 

Прогнозна стойност без ДДС

3694059.01 BGN      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 13.11.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама