parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Основен ремонт и реконструкция на четири детски площадки на територията на район Студентски по 4 обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Столична община - Район "Студентски" Наименование: Основен ремонт и реконструкция на четири детски площадки на територията на район Студентски по 4 обособени позиции Процедура: Открита ... още

Реконструкция на детска спортна площадка на ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен

 
 
 
Възложител:
Община Плевен Наименование: Реконструкция на детска спортна площадка на ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация ... още

Изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, включително водна каскада, фонтани и паркинги, гр. Банкя -Втори етап ( София (столица) )

 
 
 
Възложител:
Столична община - Район "Банкя" Наименование: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, включително водна каскада, фонтани и паркинги, гр. Банкя -Втори етап ... още

Проектиране и изпълнение (инженеринг) на обект: „Основен ремонт на велосипедна алея и тротоарна настилка по част от бул. „Москва”, гр. Карнобат – заключена между „Гробищен парк” и разклона на ІІІ -795 /ул. „Екзарх Антим І” – с. Малина – гр. Средец/

 
 
 
Възложител:
Община Карнобат Наименование: Проектиране и изпълнение (инженеринг) на обект: „Основен ремонт на велосипедна алея и тротоарна настилка по част от бул. „Москва”, гр. Карнобат – заключена ... още

Основен ремонт на улична мрежа на територията на Община Велики Преслав

 
 
 
Възложител:
Община Велики Преслав Наименование: Основен ремонт на улична мрежа на територията на Община Велики Преслав“ Предмета на поръчката е разделен на обособени позиции както следва: Обособена ... още

Реконструкция на ул. "Минко Марковски”, гр. Троян

 
 
 
Възложител:
Община Троян Наименование: Реконструкция на ул. "Минко Марковски”, гр. Троян Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: 05.08.2015 г.  ... още

Поддържане чистотата и озеленяване на кварталните гробищни паркове: „Горна баня”, „Княжево”, „Симеоново”, „Драгалевци” и „Дървеница”

 
 
 
Възложител:
Столична община Наименование: Поддържане чистотата и озеленяване на кварталните гробищни паркове: „Горна баня”, „Княжево”, „Симеоново”, „Драгалевци” и „Дървеница” ... още

Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на Община Русе

 
 
 
Възложител:
Община Русе Наименование: Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на Община Русе Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Изпълнение на строително- монтажни работи на обекти на образователната инфраструктура на територията на гр. Бургас, включващи изграждане на нов корпус на детска градина, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в учебен корпус и обновяване на

 
 
 
Възложител:
Община Бургас Наименование: Изпълнение на строително- монтажни работи на обекти на образователната инфраструктура на територията на гр. Бургас, включващи изграждане на нов корпус на детска ... още

Реконструкция на детска спортна площадка на ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен

 
 
 
Възложител:
Община Плевен Наименование: Реконструкция на детска спортна площадка на ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Ремонт общински сгради, съоръжения и площи и събаряне общински сгради и съоръжения

 
 
 
Възложител:
Община Ловеч Наименование: Ремонт общински сгради, съоръжения и площи и събаряне общински сгради и съоръжения Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация ... още

Изпълнение на строително - монтажни работи за: Обособена позиция 1 "Ремонт междублоково пространство в кв. 306 гр. Разград" Обособена позиция 2 "Ремонт междублоково пространтство в кв. "Лудогорие" гр. Разград

 
 
 
Възложител:
Община Разград Наименование: Изпълнение на строително - монтажни работи за: Обособена позиция 1 "Ремонт междублоково пространство в кв. 306 гр. Разград" Обособена позиция 2 "Ремонт междублоково ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама