parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Доставка на декоративни растения за нуждите на Община Панагюрище за 2015 година

 
 
 
Възложител:
Община Панагюрище Наименование: Доставка на декоративни растения за нуждите на Община Панагюрище за 2015 година Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация ... още

Комбинирана спортна площадка и парково осветление към ЦДГ, с. Крушари, ул. „Христо Смирненски” №15

 
 
 
Възложител:
Община Крушари Наименование: Комбинирана спортна площадка и парково осветление към ЦДГ, с. Крушари, ул. „Христо Смирненски” №15 Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Изграждане на парк за отдих в УПИ V-1005, кв. 13, с. Ценово по две обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Ценово Наименование: Изграждане на парк за отдих в УПИ V-1005, кв. 13, с. Ценово по две обособени позиции Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Строително – монтажни работи за изграждане на детски площадки, подпорна стена и метална ограда на територията на Община Дупница по четири обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Дупница Наименование: Строително – монтажни работи за изграждане на детски площадки, подпорна стена и метална ограда на територията на Община Дупница по четири обособени позиции ... още

Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец

 
 
 
Възложител:
Община Правец Наименование: Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. ... още

Доставка и монтаж по проект 32/3/3221597 „Рехабилитация на детски площадки и съоръженията към тях в населени места на територията на община Разлог“, в три обособени позиции ( Разлог )

 
 
 
Възложител:
Община Разлог Наименование: Доставка и монтаж по проект 32/3/3221597 „Рехабилитация на детски площадки и съоръженията към тях в населени места на територията на община Разлог“, в три обособени ... още

Рехабилитация на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината

 
 
 
Възложител:
Община Търговище Наименование: Рехабилитация на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Изпълнение на СМР по обособени позиции:Обособена позиция №1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на НЧ ”Христо Смирнески” - гр. Джебел”;Обособена позиция № 2. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енерги

 
 
 
Възложител:
Община Джебел Наименование: Изпълнение на СМР по обособени позиции:Обособена позиция №1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на НЧ ”Христо ... още

Доставка на цветя и декоративна растителност по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка на цветя и декоративна растителност за нуждите на общинско звено „Озеленяване“ гр. Габрово. Обособена позиция №2 - „Доставка на цветя и декоративна рас

 
 
 
Възложител:
Община Габрово Наименование: Доставка на цветя и декоративна растителност по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка на цветя и декоративна растителност за нуждите на ... още

Избор на стратегически партньор за "Енергоефективна модернизация, реконструкция, изграждане на нови обекти, интелигентно управление, подръжка и енергиен мениджмънт на улично осветление и изграждане на видеонаблюдение на територията на Община Гълъбово" с п

 
 
 
Възложител:
Община Гълъбово Наименование: Избор на стратегически партньор за "Енергоефективна модернизация, реконструкция, изграждане на нови обекти, интелигентно управление, подръжка и енергиен мениджмънт ... още

Поддръжка на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината

 
 
 
Възложител:
Община Търговище Наименование: Поддръжка на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Избор на изпълнител за рехабилитация на детска площадка и доставка на съоръжения за игра и парково оборудване по проект „Рехабилитация на детска площадка в община Родопи, с. Първенец“ съгласно ДБФП № 52/3/3221169 от 4.8.2014 г

 
 
 
Възложител:
Община Родопи Наименование: Избор на изпълнител за рехабилитация на детска площадка и доставка на съоръжения за игра и парково оборудване по проект „Рехабилитация на детска площадка в община ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама