parkove.bg / Обществени поръчки / Доставка на декоративни ..

Доставка на декоративни растения за нуждите на Община Панагюрище за 2015 година

 

 

 

Възложител:

Община Панагюрище
Наименование: Доставка на декоративни растения за нуждите на Община Панагюрище за 2015 година
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
27.05.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
27.05.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 28.05.2015 г.  Час: 14:00

"Заседателна зала" на административна сграда на Община Панагюрище, гр. Панагюрище, Пазарджик; пл."20 април" № 13

Описаниe:

А). Предмет: „Доставка на декоративни растения за нуждите на Община Панагюрище за 2015 година” Б). Основни дейности, включени в предмета на поръчката. Вид поръчка: доставка чрез покупка. Наименование на стоката:„Доставка на декоративни растения за нуждите на Община Панагюрище за 2015 година” Предметът на настоящата поръчка включва доставка на цветен разсад за зацветяване, както и доставка на декоративна растителност, включваща различни видове растителност, които ще послужат за озеленяване на предвидените за обновяване зелени площи в Община Панагюрище. Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: - доставяне (транспортиране) франко склада на Възложителя; - съхраняване на растителния материал (при необходимост) до момента на предаване – доставяне за засаждане на обекта посочен от Възложителя; - преди изпълнение на доставката/доставките, Възложителят може да поиска да бъдат представени мостри от изпълнителя, които следва да бъдат одобрени от Възложителя или определено от него лице. Доставките се извършват с транспорт и за сметка на Изпълнителя, франко склад на Възложителя. Растенията трябва да отговаря на следните изисквания: Качество – първо. Здравословно състояние – здрав, неповреден от болести и неприятели. Механични повреди не се допускат. Типът опаковка за транспортиране трябва да осигурява запазване на разсада от повреди. Разсад, пикиран в саксийки или контейнери. Всяка партида посадъчен материал се маркира с етикет,на който се означава: - адрес и име на производителя - наименование на посадъчния материал / вид,сорт и багра /. - име и адрес на получателя. * Под партида се разбира количеството посадъчен материал от един вид, сорт и качество, подготвен за еднократно предаване и приемане. Видовете и количествата на растенията са детайлно посочени в количествена сметка, която е част от тръжната документация и е публикувана в Профил на купувача.

 

Прогнозна стойност без ДДС

125000 BGN      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 5.05.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама