parkove.bg / Обществени поръчки / Избор на стратегически партньор ..

Избор на стратегически партньор за "Енергоефективна модернизация, реконструкция, изграждане на нови обекти, интелигентно управление, подръжка и енергиен мениджмънт на улично осветление и изграждане на видеонаблюдение на територията на Община Гълъбово" с п

 

 

 

Възложител:

Община Гълъбово
Наименование: Избор на стратегически партньор за "Енергоефективна модернизация, реконструкция, изграждане на нови обекти, интелигентно управление, подръжка и енергиен мениджмънт на улично осветление и изграждане на видеонаблюдение на територията на Община Гълъбово" с предмет „Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление и изграждане на видеонаблюдение на територията на Община Гълъбово
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
26.05.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
26.05.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 27.05.2015 г.  Час: 10:00

Административната зала на Община Гълъбово - партерен етаж

Описаниe:
Енергоефективна модернизация, реконструкция, интелигентно управление, поддръжка и енергиен мениджмънт на улично осветление на територията на Община Гълъбово – Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление и изграждане на система за видеонаблюдение на Община Гълъбово”включва изпълнение на монтажни и ремонтни работи за подмяна изцяло на съществуващите морално остарелите с понижено качество и енергоемки осветителни тела, с нови по-икономични, екологосъобразни и с доказан дълъг живот осветителни тела от ново поколение, осигуряващи нормативно изискуемата интензивност на осветлението, извършване на строително-монтажни работи по изграждане на уличното осветление и изграждане на съвременна система за видеонаблюдение, осигуряваща денонощно наблюдение на критични места на територията на населените места в общината, с цел превенция и увеличаване процента на разкриваемост на престъпленията, при изпълнение на минимални изисквания за енергийна ефективност и икономичност на използваните ресурси.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изготви инвестиционен проект с части Електрическа, Безопасни условия на труд и Количествена сметка за реконструкция и модернизация на общественото осветление на територията на Община Гълъбово и изграждане на система за видеонаблюдение, който проект да се базира на предпроектни проучвания, енергиен одит, технико-икономически анализ, светло технически изчисления, набелязаните мерки за енергийно ефективна реконструкция и идеен проект на система за видеонаблюдение. Проектът да се представи на хартиен носител - 4 екземпляра и на електронен носител - 2 бр.

 

Прогнозна стойност без ДДС

2700000 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 17.04.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама