parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Избор на изпълнител на СМР на спортни площадки в община Тетевен, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация в с. Глогово“ по договор № 53/3/3211122 Обособена позиция № 2: „Обновяване

 
 
 
Възложител:
Община Тетевен Наименование: Избор на изпълнител на СМР на спортни площадки в община Тетевен, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Обновяване и доизграждане на площадка за ... още

Строителни работи за подобряване на експлоатационната годност на обслужващи улици в кв."Изгрев" на гр.Тервел ( Тервел )

 
 
 
Възложител:
Община Тервел Наименование: Строителни работи за подобряване на експлоатационната годност на обслужващи улици в кв."Изгрев" на гр.Тервел Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Изграждане на зони за отдих и спортна площадка в Община Казанлък по две обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Казанлък Наименование: Изграждане на зони за отдих и спортна площадка в Община Казанлък по две обособени позиции Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Благоустрояване на улица Дичо Петров и изграждане на конзолен тротоар на ул. Хайдушки поляни между о.т. 124 и о.т. 127, от условен километър 0 +003 до километър 0+152,5 гр. Лъки с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Реконструкция на улица Дичо Пет

 
 
 
Възложител:
Община Лъки Наименование: Благоустрояване на улица Дичо Петров и изграждане на конзолен тротоар на ул. Хайдушки поляни между о.т. 124 и о.т. 127, от условен километър 0 +003 до километър 0+152,5 гр. Лъки с три ... още

Изработване на технически проекти за строеж: „Открит комплекс за спортна дейност с площадка за игра и зона за отдих в УПИ І – 1996, кв.95 в гр. Провадия

 
 
 
Възложител:
Община Провадия Наименование: Изработване на технически проекти за строеж: „Открит комплекс за спортна дейност с площадка за игра и зона за отдих в УПИ І – 1996, кв.95 в гр. Провадия Процедура: ... още

Доставка и монтаж на соларни инсталации в Дом за възрастни с деменция, с. Бистрилица, община Берковица

 
 
 
Възложител:
Община Берковица Наименование: Доставка и монтаж на соларни инсталации в Дом за възрастни с деменция, с. Бистрилица, община Берковица Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Извършване на строително-ремонтни работи на обекти „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“ и „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав

 
 
 
Възложител:
Община Габрово Наименование: Извършване на строително-ремонтни работи на обекти „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“ и „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. ... още

Благоустрояване на градската среда в гр. Ябланица и с. Златна Панега чрез изграждане на: Детска площадка в УПИ I -72, кв. 38, гр. Ябланица; Детска площадка в УПИ I I , кв. 21, с. Златна Панега; Площадно пространство на площад „Освобождение”, гр. Ябланица

 
 
 
Възложител:
Община Ябланица Наименование: Благоустрояване на градската среда в гр. Ябланица и с. Златна Панега чрез изграждане на: Детска площадка в УПИ I -72, кв. 38, гр. Ябланица; Детска площадка в УПИ I I , кв. 21, с. ... още

Изпълнение на СМР на обекти по следните обособени позици: ОП 1- Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас ОП 2- Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І,

 
 
 
Възложител:
Община Бургас Наименование: Изпълнение на СМР на обекти по следните обособени позици: ОП 1- Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас ОП 2- Благоустрояване и ... още

Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Пазарджик

 
 
 
Възложител:
Община Пазарджик Наименование: Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Пазарджик Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и дост

 
 
 
Възложител:
Община Стара Загора Наименование: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара ... още

Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населени места в община Ковачевци

 
 
 
Възложител:
Община Ковачевци Наименование: Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населени места в община Ковачевци Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама