parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Избор на изпълнител за рехабилитация на детска площадка и доставка на съоръжения за игра и парково оборудване с две обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Родопи Наименование: Избор на изпълнител за рехабилитация на детска площадка и доставка на съоръжения за игра и парково оборудване с две обособени позиции: Обособена позиция 1: ... още

Извършване на СМР дейности по проект “Архитектурно-художествено оформление на ул.“Гоце Делчев“ и пл. „24-ти Май“, в участъка между ул.“Отец Паисий“ и ул.“Христо Чернопеев“, гр.Банско”

 
 
 
Възложител:
Община Банско Наименование: Извършване на СМР дейности по проект “Архитектурно-художествено оформление на ул.“Гоце Делчев“ и пл. „24-ти Май“, в участъка между ул.“Отец Паисий“ и ... още

Доставка и монтаж на детски съоръжения и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки в град Самоков

 
 
 
Възложител:
Община Самоков Наименование: Доставка и монтаж на детски съоръжения и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки в град Самоков Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок ... още

Проектиране, реконструкция и модернизация на читалищни сгради на територията на Община Белослав- читалищна сграда в гр.Белослав

 
 
 
Възложител:
Община Белослав Наименование: Проектиране, реконструкция и модернизация на читалищни сгради на територията на Община Белослав- читалищна сграда в гр.Белослав Процедура: Открита процедура ... още

Основен ремонт на бул.“Васил Априлов“ в участъка от колело „Централна гара“ до ул.“Войнишка слава“ - I етап

 
 
 
Възложител:
Община Пловдив Наименование: Основен ремонт на бул.“Васил Априлов“ в участъка от колело „Централна гара“ до ул.“Войнишка слава“ - I етап Процедура: Открита процедура по ... още

Паркоустройство - доставка на растителност, озеленяване и поддържане на крайречна градска зона на територията на Община Самоков

 
 
 
Възложител:
Община Самоков Наименование: Паркоустройство - доставка на растителност, озеленяване и поддържане на крайречна градска зона на територията на Община Самоков Процедура: Открита процедура ... още

Основен ремонт тротоарни настилки и изграждане на “джобове” за поставяне на контейнери за отпадъци в Община Провадия

 
 
 
Възложител:
Община Провадия Наименование: Основен ремонт тротоарни настилки и изграждане на “джобове” за поставяне на контейнери за отпадъци в Община Провадия Процедура: Открита процедура по ... още

Ремонтно- възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево по 28 обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Генерал Тошево Наименование: Ремонтно- възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево по 28 обособени позиции ... още

Строителство на обект: „Паркоустройство и благоустрояване в ж.к „Оптикоелектрон” I, квартал 229, град Панагюрище”, който ще бъде финансиран със собствени средства от бюджета на Община Панагюрище

 
 
 
Възложител:
Община Панагюрище Наименование: Строителство на обект: „Паркоустройство и благоустрояване в ж.к „Оптикоелектрон” I, квартал 229, град Панагюрище”, който ще бъде финансиран със собствени ... още

Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на парк и детска площадка в кв. Чолаковци (кв. 7 УПИ II, V, кв. 14 УПИ I) във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”

 
 
 
Възложител:
Община Велико Търново Наименование: Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на парк и детска площадка в кв. Чолаковци (кв. 7 УПИ II, V, кв. 14 УПИ I) във връзка с проект: „Град Велико ... още

Ремонт и рехабилитация на ул. „Царибродска” и ул. „Страцимировска” в гр.Берковица и асфалтиране на тротоари в с. Бързия” по обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Берковица Наименование: Ремонт и рехабилитация на ул. „Царибродска” и ул. „Страцимировска” в гр.Берковица и асфалтиране на тротоари в с. Бързия” по обособени позиции ... още

Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Генерал Тошево Наименование: Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции Процедура: Открита ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама