parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Воднянци, Ф.Дянково и Бенковски” в три обособени позиции: ОП 1 – обект с.Воднянци; ОП 2 – обект с.Ф.Дянково и ОП 3 – обект с.Бенковски

 
 
 
Възложител:
Община Добричка Наименование: Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Воднянци, Ф.Дянково и Бенковски” в три обособени позиции: ОП 1 – обект с.Воднянци; ОП 2 – ... още

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на „Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на общинска инфраструктура в с.Стоб и с.Мурсалево, Община Кочериново”

 
 
 
Възложител:
Община Кочериново Наименование: Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на „Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на общинска инфраструктура в с.Стоб и ... още

Изграждане на детска площадка, оборудвана с комбинирани детски съоръжения достъпни за деца с ограничени двигателни функции, в СОУ „Христо Ботев”, гр. Карнобат и изграждане на спортна площадка в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Карнобат, в изпълнение на

 
 
 
Възложител:
Община Карнобат Наименование: Изграждане на детска площадка, оборудвана с комбинирани детски съоръжения достъпни за деца с ограничени двигателни функции, в СОУ „Христо Ботев”, гр. Карнобат и ... още

РЕМОНТ ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ – 2014 Г. - 6 обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Ковачевци Наименование: РЕМОНТ ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ – 2014 Г. - 6 обособени позиции Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Изграждане на многофункционални спортни площадки в общинските центрове и покрити плувни басейни в тях - тринадесети транш

 
 
 
Възложител:
Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/ Наименование: Изграждане на многофункционални спортни площадки в общинските ... още

Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: Енергийно-ефективна реконструкция на читалище „Св. Св. Кирил и Методий- инженеринг

 
 
 
Възложител:
Община Белово Наименование: Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: Енергийно-ефективна реконструкция на читалище „Св. Св. Кирил и Методий- инженеринг Процедура: Открита ... още

Доставка на улични осветителни тела и паркови осветители, почистваща техника и моторни косачки, градинско и парково оборудване и обзавеждане на зали за нуждите на Община Летница, обособена в шест обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Летница Наименование: Доставка на улични осветителни тела и паркови осветители, почистваща техника и моторни косачки, градинско и парково оборудване и обзавеждане на зали за нуждите на ... още

Строителни работи за Обновяване на Централна Градска Част Тервел, с подобекти както следва:1.Възстановяване на лятна сцена в гр.Тервел;2.Основен ремонт на улична настилка в кв.69 на гр.Тервел;3.Основен ремонт на тротоар в кв.69 на гр.Тервел;4.Улични бордю

 
 
 
Възложител:
Община Тервел Наименование: Строителни работи за Обновяване на Централна Градска Част Тервел, с подобекти както следва:1.Възстановяване на лятна сцена в гр.Тервел;2.Основен ремонт на улична ... още

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Обновяване и развитие на населените места: с. Падина, с. Жълтуша, с. Млечино, с. Горно Прахово, чрез рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, зелени площи и прилежащи пространства на сгради с р

 
 
 
Възложител:
Община Ардино Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Обновяване и развитие на населените места: с. Падина, с. Жълтуша, с. Млечино, с. Горно Прахово, чрез рехабилитация ... още

Подобряване енергийната ефективност на сградите на: Детски ясли „Слънчо”, ОМГ „Акад. Кирил Попов” и ОП „Чистота” в гр. Пловдив по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Детска ясла № 14 филиал - ”Слънчо”, Обособена позиция № 2 – ОМГ ”Академик Кирил По

 
 
 
Възложител:
Община Пловдив Наименование: Подобряване енергийната ефективност на сградите на: Детски ясли „Слънчо”, ОМГ „Акад. Кирил Попов” и ОП „Чистота” в гр. Пловдив по обособени позиции: ... още

Определяне на изпълненител на СМР за обект ”Рехабилитация и благоустрояване на градски парк гр. Исперих, общ. Исперих”

 
 
 
Възложител:
Община Исперих Наименование: Определяне на изпълненител на СМР за обект ”Рехабилитация и благоустрояване на градски парк гр. Исперих, общ. Исперих” Процедура: Открита процедура по ... още

Определяне на изпълненител на СМР за обект ”Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания””

 
 
 
Възложител:
Община Исперих Наименование: Определяне на изпълненител на СМР за обект ”Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания” Процедура: ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама