parkove.bg / Обществени поръчки / Поддръжка на уличното ..

Поддръжка на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината

 

 

 

Възложител:

Община Търговище
Наименование: Поддръжка на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
08.05.2015 г.  Час: 16:00
Срок за подаване на оферти за участие:
08.05.2015 г.  Час: 16:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 1.05.2015 г.  Час: 11:00

Община Търговище - зала №74, гр. Търговище, пл. "Свобода"

Описаниe:
Предметът на поръчката е изпълнение на дейности по Поддръжка на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината. Тази дейност включва поддръжка на уличното осветление - около 5000 броя осветителни тела, осигуряваща безаварийната работа на системата на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината и включва аварийно възстановяване на таблата за улично, алейно, парково осветление; захранващата и стълбовата мрежа, осветителните тела, ремонт и подмяна на захранващи кабели и ел. табла, както и отстраняване на аварии по съоръженията. Основни дейности, свързани с изпълнение на поръчката: 1. Локализиране на повредата - Извършване на визуален оглед, направа на контролни измервания, диагностициране на дефекта; 2. Подмяна на автоматичен /товаров/ прекъсвач (демонтаж, доставка и монтаж) - Разкачане на кабелите от входа и изхода на прекъсвача, демонтаж на прекъсвача. Разпробиване на отвори върху монтажната плоча, монтаж на прекъсвача, присъединяване на кабелите към входа и изхода на прекъсвача 3. Доставка и монтаж на контактор триполюсен - Разкачане на кабелите от входа и изхода на прекъсвача, демонтаж на контактора. Разпробиване на отвори върху монтажната плоча, монтаж на контактора, присъединяване на кабелите към входа и изхода, присъединяване на оперативни кабели към бобината. 4. Измерване съпротивлението на изолация на кабел НН с цел установяване на негодността му - Измерване, включително издаване на протокол и сертификат. 5. Демонтаж, доставка и монтаж на разклонителна кутия за УО - Разкачане на кабелите и демонтаж на кутията. Монтаж на кутията към стълба, присъединяване на кабелите. 6. Демонтаж, доставка и монтаж на капак на разклонителна кутия за УО - Оглед и отстраняване на капака на разклонителната кутия. Монтаж на капака на кутията към стълба.; 7. Направа кабелна глава на кабел НН - Направа на разделка, кербоване на обувки, бандажиране, закрепване към съоръжението, надписване; 8. Доставка и направа на термосвиваеми съединителни муфи - Направа на разделка, навиване на изолационна лента, поставяне на муфа; 9. Подмяна на осветително тяло на стълб - Разкачане на проводниците, демонтаж на тялото, закрепване на осв. тяло върху стълба, свързване на проводниците /вкл. механизация/; 10. Доставка и подмяна на дросел на осветително тяло на стълб - Отваряне на осв. тяло, разкачане на проводниците, демонтаж на дефектиралия дросел, монтаж на нов дросел, свързване на проводниците, затваряне на осв. тяло; 11. Доставка и подмяна на лампа на осветително тяло от стълб - Отваряне на осв. тяло, развиване на крушката, завиване на нова крушка, затваряне на осв. тяло /вкл. механизация/; 12. Доставка и подмяна на ПЗУ на осветително тяло на стълб - Отваряне на осв. тяло, разкачане на проводниците, демонтаж на дефектиралото ПЗУ, монтаж на ново, свързване на проводниците, затваряне на осв. тяло; 13. Доставка и подмяна на фасунга на осветително тяло на стълб - Отваряне на осв. тяло, разкачане на проводниците, демонтаж на фасунката, монтаж на нова, свързване на проводниците, затваряне на осв. тяло; 14. Кастрене на клони. 15. Ежедневни дежурства, включително дежурства през почивните и празнични дни.

 

Прогнозна стойност без ДДС

360000 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 14.04.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама