parkove.bg / Обществени поръчки / Рехабилитация на уличното ..

Рехабилитация на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината

 

 

 

Възложител:

Община Търговище
Наименование: Рехабилитация на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
22.05.2015 г.  Час: 16:00
Срок за подаване на оферти за участие:
22.05.2015 г.  Час: 16:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 25.05.2015 г.  Час: 10:00

Община Търговище - зала №74, гр. Търговище, пл. "Свобода"

Описаниe:
Предметът на поръчката е изпълнение на строителни дейности по Рехабилитация на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината. Тези дейности включват демонтаж и монтаж на нови осветителни тела в съставните селища на общината и по главните пътни артерии в гр. Търговище, ремонтно-възстановителни дейности на електрически съоръжения и захранващи кабели по мрежа НН от системата за улично осветление, изнасяне на табла за управление, както и възстановяване и боядисване на стълбовната мрежа. Строителните дейности по рехабилитация на уличното осветление ще се изпълняват периодично по задание на Възложителя, като дейностите по цялостната инвестиционна програма ще завършат в рамките на 12 месеца. Изисквания при изпълнение на поръчката - при изпълнение на поръчката, участникът избран за изпълнител трябва да: • извърши демонтаж на амортизирани осветителни тела и монтаж на нови такива; • ремонтно-възстановителни дейности на електрическите съоръжения, както и по кабелната разпределителна мрежа, включително и подмяна на прекъснати кабели; • подмяна на амортизирани часовници, командна и защитна апаратура; • изнасяне от трафопостовете на таблата за управление на уличното осветление там където това не е осъществено; • монтаж на допълнителни осветителни тела в селата съгласувано с Възложителя, включващо всички необходими съоръжения за целта (както и захранващи проводници където липсват такива) • възстановяване и боядисване на стълбовната мрежа;

 

Прогнозна стойност без ДДС

1000000 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 24.04.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама