parkove.bg / Обществени поръчки / Упражняване на строителен ..

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Приморско

 

 

 

Възложител:

Община Приморско
Наименование: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Приморско, включващ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на улична канализация и водопровод от о.т.111 през о.т.112 до о.т.115 и о.т.114 по плана на гр.Приморско“, находящи се в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276 по КК на гр.Приморско“; Обособена позиция № 2 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на подход към морски плаж „Северен централен“ в ПИ 58356.506.30 и ПИ 58356.506.32“ по КК на гр. Приморско “; Обособена позиция № 3 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на детска площадка в ПИ №58356.503.227 по КК на гр.Приморско “;
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
18.12.2014 г.  Час: 14:30
Срок за подаване на оферти за участие:
18.12.2014 г.  Час: 16:30
Дата и място за отваряне на офертите:8 19.12.2014 г.  Час: 11:00

Административната сграда на Община Приморско, адрес: Гр.Приморско, ул.Трети март 56

Описаниe:

Предметът на настоящата поръчка е свързан с избор на изпълнител за консултантска услуга за строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Приморско. Предвиденото строителство по обособените позиции включва: • По позиция 1 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на улична канализация и водопровод от о.т.111 през о.т.112 до о.т.115 и о.т.114 по плана на гр.Приморско“, находящи се в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276 по КК на гр.Приморско“: - предвидено е изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276 по КК на гр.Приморско и включването им в съществуващата ВиК мрежа. Строежът е втора категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ; Макс. срок на строителството – 4 месеца; • По позиция 2 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на подход към морски плаж „Северен централен“ в ПИ 58356.506.30 и ПИ 58356.506.32“ по КК на гр. Приморско“: - Съществуващото положение в ПИ №58356.506.32 е естествена земна ивица, отделяща на съответната денивелация морския плаж от частично и пълно изградените сгради. Обектът в ПИ 58356.506.30 представлява улица с тротоари от плочи и бетонни настилки върху част от тротоарите, дървени конструкции от стари временни обекти. Ще се направи стоманобетонна настилка, върху която да се монтират вибро-бетонови плочи, ел. стълбове, подземни ВиК инсталации, подпорни стени и озеленяване в отделни участъци. Изпълнението включва изграждане на зони за отдих, зони за преминаване и паркоустрояване и благоустройство на обекта. Дейностите включват още доставка и монтаж на материали и съоръжения според проектната документация и количествените сметки. Строежите са четвърта категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ;Макс. срок на строителството – 4 месеца; • По позиция 3 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на детска площадка в ПИ №58356.503.227 по КК на гр.Приморско “: Предвидено е изграждането на детска площадка, предназначена за деца от 3 до 12 години, в паркова среда в границите на съществуваща алейна мрежа. На територията има монтирани съоръжения, които са амортизирани и трябва да бъдат демонтирани. Предвидените нови съоръжения за доставка и монтаж са четири на брой - малък кораб, двойна люлка с кула, въртележка и люлка.Предвидената настилка е саморазливна гумирана ударопоглъщаща. Настилката да завършва с бетонен обкантващ бордюр.В разработваната територия съществува дървесна растителност, с която проектните работи и отстояния се съобразяват. Ще бъдат отстранени два от съществуващите дървесни вида–и храстови насаждения и ще се извърши преместване на един брой дърво с височина 5 m. На територията на площадката има съществуваща шахта с водопроводно отклонение, в която трябва да се монтира спирателен кран, а след него да се направи площадков водопровод. От водопровода ще се захранват съоръжения за поливни нужди. Ще се изгради и районното осветление на обекта, чието електрозахранване е от новопроектирано табло Т-осв, монтирано на площадката.Строежът е пета категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.Макс. срок на строителството – 2 месеца;

 

Прогнозна стойност без ДДС

40118.87 BGN      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 20.11.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама