parkove.bg / Обществени поръчки / Благоустрояване на парковото ..

Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище” с две обособени позиции

 

 

 

Възложител:

Община Добричка
Наименование: Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище” с две обособени позиции
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
16.12.2014 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
23.12.2014 г.  Час: 12:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 29.12.2014 г.  Час: 15:00

град Добрич, ул.Независимост 20, зала 108

Описаниe:

Обект на настоящата обществена поръчка е извършване на строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 1. Предметът на възлаганата обществена поръчка е „Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище” с две обособени позиции. 2. Предметът на възлаганата обществена поръчка включва следните обособени позиции: 2.1. обособена позиция №1 – обект с.Ведрина: извършване на строително – монтажни работи, свързани с премахване на съществуваща ограда, направа на бетонова площадка под беседка, реконструкция на съществуваща и направа на нова настилка, направа на пясъчник; в т.ч. доставка и монтаж на осветителни тела, доставка и полагане на захранващи кабели и проводници, доставка и засаждане на растителност, реконструкция на тревни площи, доставка и монтаж на поливна система. 2.2. обособена позиция №2 – обект с.Бранище: извършване на строително – монтажни работи, свързани с разрушаване на съществуваща и направа на нова настилка, направа на допълнителни стъпала, подмяна шапки на подпорна стена, демонтаж и изхвърляне на съществуващи детски съоръжения, боядисване на ограда, направа на пясъчник; в т.ч. доставка и монтаж на осветителни тела; доставка и полагане на захранващи кабели и проводници, инсталационни канали и материали, заземителна инсталация; доставка и засаждане на растителност, реконструкция на тревни площи, доставка и монтаж на поливна система.

 

Прогнозна стойност без ДДС

64367.71 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 25.11.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама