parkove.bg / Обществени поръчки / Проектиране и изпълнение на ..

Проектиране и изпълнение на обект: Реконструкция, преустройство и смяна предназначение на съществуващ горски кантон в Ловен дом в ПИ Nо 030064, по картата на възстановената собственост на землището на с.Паничково, м.Капаклъ, община Черноочене, област Кърд

 

 

 

Възложител:

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Женда - Кърджали към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Наименование: Проектиране и изпълнение на обект: Реконструкция, преустройство и смяна предназначение на съществуващ горски кантон в Ловен дом в ПИ Nо 030064, по картата на възстановената собственост на землището на с.Паничково, м.Капаклъ, община Черноочене, област Кърджали.
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
12.12.2014 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
12.12.2014 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите: 15.12.2014 г.  Час: 11:00

гр.Кърджали, ул."Васил Левски" №2

Описаниe:

1. Основание за изготвянето на техническото задание: Инвестиционното намерение на собственика за реконструкция, преустройство и смяна на предназначението на съществуващ горски кантон в ловен дом, находящ се в ПИ Nо 030064 по КВС на землището на с. Паничково, м. Капаклъ. 2. Характеристика на инвестиционното намерение: Сградата на кантона е съществуваща, построена през 1970 г. в терен на горски разсадник „Паничково”. Обектът представлява едноетажна масивна сграда, със застроена площ около 150,0 м2, без сутерен, с неизползваем тавански етаж и четирискатен дървен покрив. Инвестиционното намерение на собственика предвижда вътрешно преустройство, реконструкция и смяна на предназначението на кантона в ловен дом. Проектното решение да предвиди: • На първо ниво – зала, кухненски офис, складово помещение, помещение за охрана; котелно и WC. • На второ ниво /тавански етаж/ – четири спални със самостоятелни санитарни възли– баня и тоалетна; • Вътрешно оформяне и обзавеждане на помещенията Минимални изисквания към обордуване и обзавеждане: 1. За залата: да се оформи с два къта – ниска мебел до 5 човека и висока мебел за хранене до 10 човека. Да се предвиди открита камина. Подова настилка – гранитогрес. 2. За кухненски офис – готварска печка, мивка, кафемашина, хладилник, кухненски шкафове, микровълнова печка, аспиратор. Подова настилка гранитогрес. 3. Складово помещение – стандартен стилаж. Подово покритие-гранитогрес. 4. Помещение за охрана – маса, стол и легло. Подово покритие-гранитогрес. 5. Котелно – гранитогрес или саморазливен под. 6. WC – фаянс за стените /до тавана/, под – теракот; моноблок, мивка и аксесоари. 7. Тавански етаж – всяка стая да е обзаведена с по два броя единични легла с размери 90х180, двукрилен гардероб, малка маса с две табуретки, телевизор, огледало. Подово покритие – мокет или ламинат. Санитареният възел към стаята да е с моноблок, мивка, огледало, душ и аксесоари за тях. Подова настилка – теракот, стените – фаянс до тавана. • Външно оформяне на сградата; • Благоустрояване и озеленяване на прилежащото околно пространство. 3.ОВК – Обектът ще се отоплява с котел на дърва; да се предвиди водна риза на камината, алуминиеви радиатори, термостатични вентили, 300 л бойлер със серпентина свързан към котела, инверторни помпи. 4. Транспортен достъп, паркиране: Обектът има осигурен транспортен достъп по съществуващ горски път, отклонение от главния път за с.Паничково. Паркирането ще се осигури в прилежащата площ на ловния дом. 5. Водоснабдяване на обекта: Собствен водоизточник - съществуващ. 6. Канализация: Битови отпадни води - ще се решат с изгребна яма с водоплътни стени. Отвеждането им ще се осъществи от ВиК оператор за района, на база сключен договор. Дъждовни и повърхностни води – оттичат се по терена. 7. Електрозахранване: СЪЩЕСТВУВАЩО - в съответствие с приложимата нормативна уредба; 8. Съдържание на проектната документация: Инвестиционният проект да се разработи в две фази: 8.1. Идеен проект, неразделна част от документацията за участие в процедура по ЗОП, в обхват и съдържание, съгласно Наредба No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти от 2001 г.; 8.1.1.Идейният проект ще изпълнява ролята на задание за следващата фаза на проектиране; 8.1.2.Всяка част на идейния проект да включва: чертежи, които изясняват предлаганото проектно решение, в подходящ мащаб; обяснителна записка, поясняваща предлаганото проектно решение и съответствието с изискванията на чл. 169 ЗУТ, за безопасна сигурна и здравословна среда; изчисления по преценка на проектанта. 8.1.3.Идейният проект да се разработи по части: архитектурна, конструктивна, електрическа, водоснабдяване и канализация, ОВК, благоустрояване и озеленяване на околното пространство, количествена и количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели; Продължава в раздел VI.3.

 

Прогнозна стойност без ДДС

247992.77 BGN      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 14.11.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама