parkove.bg / Обществени поръчки / Реконструкция на зелени площи с ..

Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Рупките

 

 

 

Възложител:

Община Чирпан
Наименование: Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Рупките
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
29.12.2014 г.  Час: 16:00
Срок за подаване на оферти за участие:
29.12.2014 г.  Час: 16:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 14.01.2015 г.  Час: 10:00

Сградата на Община Чирпан, пл.Съединение №1, гр.Чирпан

Описаниe:

Предмет на настоящата открита процедура е „Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Рупките” За изпълнението на обществената поръчка се предвиждат следните мерки: Подмяна на настилката и цялостна рехабилитация на настилката чрез прилагане на синтетична ударопоглъщаща такава за зоните на игра, както и настилка от тротоарни плочи за алеите и добавяне на алея вход/изход за детската площадка и подход към беседката. Предвидени са паркови елементи – беседка, пейки и кошчета за отпадъци,комплекти от маса с пейки. Предвижда се изграждане на детска площадка с площ 206,1 м2 за възрастова група от 3 до 12 години със следните съоръжения: -детска пързалка; -детска люлка-клатушка; -двойна люлка тип махало; -въртележка; -детска беседка; Предвидена е ограда с дървени ламели с профил, импрегнирани и лакирани. Отделните видове работи са подробно описани в приложената Количествена сметка. Строежът е пета категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ и чл. 10 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на задълженията на изпълнителя на настоящата обществена поръчка са посочени в Техническите спецификации и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация.

 

Прогнозна стойност без ДДС

39098.66 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 2.12.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама