parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Основен ремонт на улици в град Белене, с. Деков и с. Бяла вода и изграждане на междублокови площадни пространства в град Белене

 
 
 
Възложител:
Община Белене Наименование: Основен ремонт на улици в град Белене, с. Деков и с. Бяла вода и изграждане на междублокови площадни пространства в град Белене Процедура: Открита процедура по ... още

Строителство на нова детска градина в УПИ I, кв.15, с.Равадиново, Община Созопол

 
 
 
Възложител:
Община Ардино Наименование: Строителство на нова детска градина в УПИ I, кв.15, с.Равадиново, Община Созопол Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино

 
 
 
Възложител:
Община Ардино Наименование: Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Строително-монтажни работи (СМР) - изграждане на открита детска площадка, в т.ч. фундаменти под съоръженията за игра, ударопоглъщаща пясъчна настилка и монтаж на съоръжения за игра в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград

 
 
 
Възложител:
Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Наименование: Строително-монтажни работи (СМР) - изграждане на открита детска площадка, в т.ч. фундаменти под съоръженията за игра, ударопоглъщаща ... още

Проектиране и изпълнение на обект: Реконструкция на спортна площадка и съпътстващите съоръжения, поставяне на спомагателни постройки – трибуни и модулни павилиони в открити спортни съоръжения на Национална спортна академия “Васил Левски“ гр. София, Студен

 
 
 
Възложител:
Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски" Наименование: Проектиране и изпълнение на обект: Реконструкция на спортна площадка и съпътстващите съоръжения, поставяне на спомагателни ... още

Подобряване енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ „Зорница”, СОУ „Св. Константин Кирил Философ”, СОУ „Константин Величков”, Детски ясли „Слънчо”, ОМГ „Акад. Кирил Попов”, СОУ „Братя Миладинови” и ОП „Чистота” в гр. Пловдив по обособени позиции: Обос

 
 
 
Възложител:
Община Пловдив Наименование: Подобряване енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ „Зорница”, СОУ „Св. Константин Кирил Философ”, СОУ „Константин Величков”, Детски ясли ... още

Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски плoщадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения в гр. Троян и с. Дебнево, община Троян

 
 
 
Възложител:
Община Троян Наименование: Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски плoщадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения в гр. Троян и с. Дебнево, община ... още

Изграждане и реконструкция на улично осветление по обособени позиции: Обособена позиция №1: Изграждане на ново улично осветление към обект „Реконструкция и разширение на път І-9 (вход Несебър) до кръгово кръстовище, нови кръгови кръстовища при о.т.10 и о.

 
 
 
Възложител:
Община Несебър Наименование: Изграждане и реконструкция на улично осветление по обособени позиции: Обособена позиция №1: Изграждане на ново улично осветление към обект „Реконструкция и ... още

СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”

 
 
 
Възложител:
Община Велико Търново Наименование: СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции. ... още

Направа бордюри, тротоари и цялостно преасфалтиране на улици , в гр.Велинград , Община Велинград

 
 
 
Възложител:
Община Велинград Наименование: Направа бордюри, тротоари и цялостно преасфалтиране на улици , в гр.Велинград , Община Велинград Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване ... още

Рехабилитация на обществени зелени площи в община Омуртаг

 
 
 
Възложител:
Община Омуртаг Наименование: Рехабилитация на обществени зелени площи в община Омуртаг Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Строително-монтажни работи за реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в изпълнение на проект: ,,Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр. Шабла, общ. Шаблa” по Договор № 08/321/01

 
 
 
Възложител:
Община Шабла Наименование: Строително-монтажни работи за реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в изпълнение на проект: ,,Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама