parkove.bg / Обществени поръчки / Възстановяване и ремонт на ..

Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”(София (столица) )

 

 

 

Възложител:

Дирекция на природен парк "Витоша"
Наименование: Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура на м. „Плажа” , с. Бистрица. Обособена позиция № 2 - Ремонт и възстановяване на туристическа алея с. Железница и ремонт и възстановяване на подход (паркинг) - с. Железница. Обособена позиция № 3 - Ремонт и възстановяване на кътове за отдих. Обособена позиция № 4 – Възстановяване и ремонт на туристическа алея с. Бистрица – кв. Бояна. Обособена позиция № 5 – Ремонт на детска площадка в м. „Белите брези”. Обособена позиция № 6 - Изграждане на Размножителен център за редки видове – адаптационна волиера. Обособена позиция № 7 - Извършване на СМР в сградата на „Музей на мечката”
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
13.02.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
13.02.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 16.02.2015 г.  Час: 11:00

в сградата на ДПП "Витоша"

Описаниe:
Предметът на настоящата обществена поръчка е "Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура на м. „Плажа” , с. Бистрица; Обособена позиция № 2 - Ремонт и възстановяване на туристическа алея с. Железница и ремонт и възстановяване на подход (паркинг) - с. Железница; Обособена позиция № 3 - Ремонт и възстановяване на кътове за отдих; Обособена позиция № 4 – Възстановяване и ремонт на туристическа алея с. Бистрица – кв. Бояна; Обособена позиция № 5 – Ремонт на детска площадка в м. „Белите брези”; Обособена позиция № 6 - Изграждане на Размножителен център за редки видове – адаптационна волиера; Обособена позиция № 7 - Извършване на СМР в сградата на „Музей на мечката”. Пълното описание на обхвата на строително-монтажните дейности за съответната обособена позиция се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

 

Прогнозна стойност без ДДС

424849.37 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 20.01.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама