parkove.bg / Обществени поръчки / Ремонт на детска градина и ..

Ремонт на детска градина и медицински център в с. Звездец, Община Малко Търново “ по 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на ЦДГ „Ален мак“ с. Звездец, Община Малко Търново. Обособена позиция № 2: „Ремонт на медицински център с

 

 

 

Възложител:

Община Малко Търново
Наименование: Ремонт на детска градина и медицински център в с. Звездец, Община Малко Търново “ по 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на ЦДГ „Ален мак“ с. Звездец, Община Малко Търново. Обособена позиция № 2: „Ремонт на медицински център с. Звездец, Община Малко Търново
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
21.08.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
27.08.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 31.08.2015 г.  Час: 11:30

гр. Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна № 3, ет. 2


 
Описаниe:
Обособена позиция №1: С проекта се предвижда извършване на основен ремонт на ЦДГ “Ален мак”, находяща се в ПИ №001604, местност “Край село”, землище на с.Звездец, ЕКАТТЕ 30483, Община Малко Търново. Обектът попада в V-та (пета) категория строежи - сграда за обществено обслужване (детска градина) съгласно чл.137 ал.1 т.5 буква а) от ЗУТ. Начина на застрояване на сградата е “свободно” в ПИ №001604, а характера на застрояване е нискоетажно - сграда на един етаж, с височина на кота било +6.65 м. от нивото на прилежащия терен. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с квадратура според акта за публична общинска собственост - 327 м2. Използва се по предназначение - за целодневна детска градина и обслужва 30 деца на възраст от 3 до 6 години и персонал 3 - 5 души. Ситуирана е в югоизточната част на ПИ №001604. Имотът е ограден по всички граници с ограда, в по голямата си част от телена мрежа със бетонни колове, а на места ажурни метални пана със стоманобетонна основа. Влизането в имота се извършва от югозапад от съществуваща улица, посредством двойна врата (300 х 200 см.) и единична (100 х 200 см.). Съществуващата ограда в имота ще бъде изцяло подменена с нова. За новата ограда е изготвен отделен проект по част - архитектура (с конструктивно становище). В двора на детската градина има овехтели, ръждясали и опасни детски съоръжения. Всички ще бъдат демонтирани и подменени с нови, отговарящи на актуалните нормативни изисквания. Съществуващите бетонни плочки ще бъдат подменени с нова настилка. Ще бъдат изградени детски площадки, а дворът ще бъде изцяло озеленен. Подробна разработка на двора на поземления имот е направена в част ландшафтна и паркова архитектура. Обособена позиция №2: Дейностите по обекта предвиждат, ремонт на 2 /две/ помещения плюс санитарен възел на първия етаж в сградата на кметството в с. Звездец и привеждането им в състояние да изпълняват функция на медицински пункт. Същите включват ремонт и обновяване на санитарен възел, медицински кабинет и манипулационна, стълбищна клетка и стълбищна площадка, реновиране на ел.инсталация и осветление и ВиК инсталация

 

Прогнозна стойност без ДДС

262008 BGN

 
      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 3.08.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама