parkove.bg / Обществени поръчки / Поддържане/превантивно, текущо ..

Поддържане/превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и Община Велико Търново(Велико Търново )

 

 

 

 

Възложител:

Община Велико Търново
Наименование: Поддържане/превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и Община Велико Търново
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие: 01/08/2016    17:00
Срок за подаване на оферти за участие: 01/08/2016    17:00 
Дата и място за отваряне на офертите:8 03/08/2016   13:30

град Велико Търново, пл. "Майка България",№2, заседателна зала

 
Описаниe:
Изпълнението на обществената поръчка включва дейности,които са свързани с извършването на поддържане (превантивно,текущо и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации), основен ремонт/рехабилитация/,реконструкция и ново /капитално/ строителство:1.Превантивно поддържане–Включва комплекс от планирани и икономически ефективни дейности и строителни и монтажни работи за съхраняване на настилките, пътните съоръжения и принадлежности, удължаване на техния експлоатационен живот и повишаване на удобството и безопасността.То се прилага при настилки и съоръжения в добро състояние, значителен остатъчен експлоатационен живот и включва дейности, насочени към намаляване на ефекта от стареенето и износването на материалите и конструкциите. В обхвата са изпълнение на работи като: затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на уличните и пътни настилки; полагане на нов износващ пласт на покритието / пренастилане / на трошено-каменни,паважни,асфалтови,бетонови и тротоарни настилки; профилиране на пътни банкети и др. работи 2.Текущо поддържане – представлява планирана ежедневна дейност, която има за цел да осигури състояние на улицата, тротоара, пътя, пътните съоръжения и принадлежности, съответстващо на прието ниво на обслужване. Към текущото поддържане се отнасят и дейностите, свързани с отстраняването на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на улицата, пътя, пътните съоръжения и принадлежности и предотвратяване на по нататъшното им развитие. В обхвата са изпълнение на работи като: почистване на малки свличания на земни и скални маси върху пътното платно и наноси; окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети; окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици и други тревни площи; запълване и укрепване на откоси на отделни места;почистване и/или възстановяване на берми, “джоб” стени и други укрепващи съоръжения; почистване и отстраняване на отделни малки повреди по настилките (тротоарни, улични и пътни); и др. работи. 3.Основният ремонт / рехабилитация / - обхваща изпълнението на комплекс от ремонтни работи, които имат за цел да възстановят експлоатационното състояние на улиците, тротоарите и пътищата. При основния ремонт се извършва частично възстановяване и / или частична замяна на конструктивни елементи, основни части и съоръжения, както и строително-монтажни работи, с които първоначално вложени, но амортизирани материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове. В обхвата са изпълнение на работи като: възстановяване на улични оттоци, дъждоприемни шахти, окопи, дренажи и други отводнителните съоръжения; коригиране и изместване на съществуващата пътна/улична ос в отделни участъци с лоша ситуация, нивелета или видимост; и др. работи. 4.Реконструкцията е дейност, която се извършва при необходимост от преустройство на елементите на улиците, тротоарите и пътищата, при запазване на основното направление на съществуващото трасе. При реконструкцията се извършва промяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения и инженерни мрежи, включително и изпълнението на нови такива / когато пътната или уличната ос се коригира или при допълнително възникнала необходимост/, с което се увеличават устойчивостта на земното тяло, носимо-способността на пътната, уличната настилка и товароносимостта и габарита на мостови съоръжения. При реконструкцията се извършва промяна и на геометрични елементи на път и/или улица/трасе, габарит, радиуси на хоризонтални и вертикални криви, надлъжни и напречни наклони и други/ 5. Новото строителство - е дейност, свързана с изграждането на нови пътища, улици и тротоари /пътни и улични участъци/, пътни и улични съоръжения и принадлежности. 6. Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти. 7.Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. Отстраняване на проявени дефекти през гаранцион. срокове, предложени от участника. Други работи съгласно Техн. спецификация.

 
      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 29.06.2016

 

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама