parkove.bg / Обществени поръчки / Избор на изпълнител за ..

Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности и превантивно и текущо поддържане на улиците и общинските пътища с техните съоръжения на територията на община Марица

 

 

 

 

Възложител:

Община Марица, област Пловдив
Наименование: Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности и превантивно и текущо поддържане на улиците и общинските пътища с техните съоръжения на територията на община Марица
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие: 13/07/2016  16:00
Срок за подаване на оферти за участие: 13/07/2016  16:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 14/07/2016  11:00

град Пловдив, бул. ,,Марица' № 57А, етаж 2-заседателна зала


 
Описаниe:
Основните видове работи за текущо поддържане и ремонт на пътните настилки са, както следва: 1. текущо поддържане и ремонт на пътните настилки с трошенокаменно покритие: а) почистване на повърхността на покритието от прах, кал, пясък, свободни каменни материали, земни маси, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др.; б) намитане на изхвърлените от движението фракции или пясък; в) създаване на условия за бързо и ефикасно оттичане на повърхностните води; г) ремонт на отделни повреди и деформации - изкърпване на дупки, запълване на коловози, отстраняване на неравности, вълни и слягания, обезпрашаване и др.; д) доставка и полагане на трошен камък за пренастилане и стабилизиаране на основа. 2. текущо поддържане и ремонт на пътните настилки с асфалтови покрития: а) почистване на повърхността им от прах, кал, свободни каменни материали, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др.; б) почистване на повърхността им от разливи на масло, битум и други течности, опасни за настилката и за участниците в движението; в) ремонт на мрежовидни пукнатини, обхващащи конструкцията на настилката; г) ремонт на единични пукнатини и на пукнатини от обемни изменения; д) ремонт на пукнатини в близост до ръба на настилката, по надлъжната фуга и породени при хлъзгане на настилката; е) изкърпване на дупки; ж) възстановяване на ускорено износване на покритието; з) отстраняване на коловози; и) напречни вълни и изтласкване; й) ремонт на слегнали места и издути части на настилката; к) ремонт на места с избил битум на повърхността на настилката. 3. текущо поддържане и ремонт на пътните настилки с настилки с паважно покритие: а) почистване на повърхността им от прах, кал и др.; б) ремонт на повреди по настилката, свързани с деформации на земното легло – пропадания, подувания, коловози, напречни вълни и др.; в) ремонт и стабилизиране на банкетите; г) подравняване и подобряване на устойчивостта на бордюрните камъни; д) пренареждане на разместените паважни блокчета.

 
      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 15.06.2016

 

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама