parkove.bg / Обществени поръчки / Избор на изпълнител за ..

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект на община Лесичово 30/3/3220979 „Модернизиране на уличното осветление в селата Динката и Щърково, община Лесичово“

 

 

 

Възложител:

Община Лесичово
Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект на община Лесичово 30/3/3220979 „Модернизиране на уличното осветление в селата Динката и Щърково, община Лесичово“
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
10.03.2015 г.  Час: 16:30
Срок за подаване на оферти за участие:
10.03.2015 г.  Час: 16:30
Дата и място за отваряне на офертите:8 11.03.2015 г.  Час: 11:00

Административната сграда на община Лесичово - с.Лесичово, ул.„Никола Чочков” №11-13

Описаниe:
Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на местното население чрез модернизиране на уличното осветление в селата Динката и Щърково, община Лесичово. Реализирането на основната цел е насочена към подобряване качеството на уличното осветление и създаване на комфортна и естетична нощна атмосфера в селата Динката и Щърково, община Лесичово. Тя е пряко свързана с постигането на една от основните цели по настоящата мярка: „Подобряване на средата за живот в населените места от селските райони” Специфични цели: • Подобряване на местната инфраструктура в община Лесичово чрез модернизиране уличното осветление в селата Динката и Щърково, община Лесичово; • Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление и относително намаляване на консумираната електрическа енергия; • Осигуряване на безопасно движение на МПС, повишаване сигурността на населението през тъмната част на денонощието и създаване на естетически комфорт; • Намаляване разходите по поддръжка на общинската инфраструктура; • Поощряване развитието на местната икономика; • Задържане на младите и предприемчиви хора в района. Настоящето състояние на уличното осветление в селата Динката и Щърково е следното: същото се състои от живачни осветителни тела в лошо техническо състояние, енергоспестяващи натриеви и луминисцентни осветители. Осветителните тела са монтирани на съществуващата въздушна мрежа и са в лошо техническо състояние, като по-голяма част от тях не работят. Основни причини за лошото текущо състояние на уличното осветление в селата Динката и Щърково, община Лесичово е общото затруднение на страната ни в годините на прехода. В общината са идентифицирани спешни инвестиционни нужди по отношение на модернизация на уличното осветление, за създаването на една комфортна и естетична нощна среда, за повишаване на енергийната ефективност, обезпечаване на безопасно движение на моторните превозни средства, повишаване сигурността на пешеходците. За изпълнението на обекта се предвижда: • Пълна подмяна на живачните осветителни тела с подходящи енегроспестяващи натриеви и луминисцентни; • Възстановяване и модернизация на защитна, разпределителна апаратура и апаратура за управление на уличното осветление; • Възстановяване и модернизация на кабелна и въздушна осветителна мрежа; • Проверка и монтаж при необходимост на заземителни уредби. Доставката и монтажа на описаното улично осветление са необходими за постигане завършеност на проекта и по-ефективното им използване от цялото население.

 

Прогнозна стойност без ДДС

40401.65 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 29.01.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама