parkove.bg / Обществени поръчки / Инженеринг - проектиране и ..

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Велико Търново по обособени позиции

 

 

 

Възложител:

Община Велико Търново
Наименование: Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Велико Търново по обособени позиции
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
12.10.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
12.10.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 14.10.2015 г.  Час: 14:00

административната сграда на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, заседателна зала


 
Описаниe:
Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Велико Търново по обособени позиции:По Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул."Бяла Бона" №15:Жилищна сграда(конструктивна система ЕПЖС)находяща в ж.к.„Чолаковци“ул.„Бяла Бона“№15 съсзастроена площ 558,26 m2, РЗП 3854,76 m2.Жилищният блок се състои от две секции с по един вход на шест жилищни етажа всяка.Отопляема площ 3230 м2, отопляем обем 9044м3.Подмяна на ел. ин-ция в общите части на сградата и изпълнение на енерго спестяващо осветление в общите части.Подмяна водопр. ин-ция от поцинковани тръби с полипропиленови тръби в общите части.Репариране на обрушените стъпала и греда в сутерена с цел възстановяване на бетонното покритие на армировката им.Възстановяване на водоплътния материал във фугите между фасадните панели.Цялостна подмяна на покривната хидроизолация на вх.“Б“.Внедряване на съвременни мерки за енергийна ефективност.Разкриване на всички фуги между панелите за установяване наличието на хартиени отпадъци в тях и последващото им замонолитване след разработване на конструктивен работен проект за целта. Възстановяване на липсващите панели или изпълнение на рамкови конструкции на местата им и около новонаправените отвори за врати в панели(с дебелина 14см,поемащи сеизмично въздействие)след разработване на конструктивен проект за целта.По Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Райчо Николов" №3: Жилищна сграда находящ се в: гр.Велико Търново ,ул.„Райчо Николов“ №3 със застроена площ 540,82 m2, РЗП 3354,18 m2 без сутерен.Конструкцията на Жилищния блок на ул. „Райчо Николов“ №3, е изпълнена по система ЕПЖС. Жилищният блок се състои от една секция, със шест надземни жилищни етажа.В сутерена се намират 70бр складови помещения(мазета),ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопр. и канализационни щрангове.Отопляема площ 3252,80 м2,отопляем обем 9433,12м3.Подмяна на ел. инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енерго спестяващо осветление в общите части.Цялостна подмяна водопроводната инсталация от поцинковани тръби с полипропиленови тръби.Възстановяване на бетонното покритие на всички обрушени тавански панели над тераси.Цялостна подмяна на покривната хидроизолация.Осигуряване на втори евакуационни изходи от етажите на жилищната сграда.Репариране на компрометираните настилки в баните.Подмяна на всички парапети на всички балкони.По Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Ниш" №2 - ЕЖБ11. Жилищна сграда находяща се в: находящ се в: гр.Велико Търново ,ул.„Ниш“ №2 със застроена площ 578,30м2, РЗП 3871,85м2.Конструкцията на Жилищния блок на ул.„Ниш“ №2,е изпълнена по система ЕПЖС.Жилищният блок се състои от една секция с три входа и шест надземни жилищни етажа.В сутерена се намират 58 броя складови помещения (мазета),ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове.Отопляема площ 3527,60 м2, отопляем обем 10265,30м3.Подмяна на ел. ин-ция в общите части на сградата и изпълнение на енерго спестяващо осветление в общите части.Подмяна водопр. инсталация от поцинковани тръби с полипропиленови тръби в общите части.Възстановяване на бетонното покритие на всички обрушени тавански панели над тераси.Възстановяване на водоплътния материал във фугите между фасадните панели.Цялостна подмяна на покривната хидроизолация. Внедряване на съвременни мерки за енергийна ефективност.Възстановяване на бетонното сечение на гредите в сутерена, през които преминават тръби.Изнасяне на водосточните тръби извън контура на междуетажните подови конструкции.Подмяна на всички парапети на балконите.В предметния обхват на ОП са вкл. пакет от мерки заложени в доклада за резултатите от обследването за устан. на техн. хар-ки,доклада за ЕЕ на сградата с пакет от мерки със съответстваща информация неразделна част от документацията.

 

Прогнозна стойност без ДДС

1774303 BGN

 




      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 25.08.2015

 

 

 

 



Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама