parkove.bg / Обществени поръчки / Благоустройство на централен ..

Благоустройство на централен площад и парк в село Нова Бяла река, УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38, О.Т. 43 и О.Т. 41 , кв.16, по плана на с. Нова Бяла река,общ.Върбица

 

 

Възложител:

Община Върбица
Наименование: Благоустройство на централен площад и парк в село Нова Бяла река, УПИ II-озеленяване и зона за озеленяванемежду О.Т. 38, О.Т. 43 и О.Т. 41 , кв.16, по плана на с. Нова Бяла река,общ.Върбица
Процедура: Открита процедура
Срок за закупуване на документация за участие: 07/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)
Срок за подаване на оферти за участие:  
Дата и място за отваряне на офертите:8 09/05/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Община Велико Търново

 
Описаниe:
Обект на поръчката е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП. В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени строително-монтажни работи на обект -„Благоустройство на централен площад и парк в село Нова Бяла река, УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38,О.Т. 43 и О.Т. 41 , кв.16, по плана на с. Нова Бяла река,общ.Върбица“. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.

  

      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 09.04.2019

 

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама