адрес:София (столица), София, Надежда бл. 257 ап. 32
телефон 1:837 45 90
телефон 2:837 01 09
факс:
е-поща:office@hydrogeocomplect.com
уеб сайт:hydrogeocomplect.com/
skype:
facebook:
Описание на фирмата

Фирмата е специализирана в проучването и проектирането на хидротехнически, хидромелиоративни , водоснабдителни проекти и обекти от областта на инженерните съоръжения , ВЕЦ и геотехническите конструкции.

"ХИДРОГЕОКОМПЛЕКТ" ЕООД е първата фирма в България с изработени и одобрени проекти за САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ на големи язовири за питейно водоснабдяване.

Фирмата е работила по съвместни проекти с партньори като: "PB KENNEDY & DONKIN" - "Parsons and Brienckerhoff" Company ENGLAND - PHARE PROJECT, СК13 ХОЛДИНГ , РТ "Нешева" , "ЕНЕРГОПРОЕКТ - ХИДРОЕНЕРГЕТИКА" ООД , "ТРАПС" ООД, "CABINET OBER" - MORROCCO и други.

Фирма "ХИДРОГЕОКОМПЛЕКТ" ЕООД разполага със свое собствено техническо , компютърно , геодезично и софтуерно оборудване за извършване на своята дейност . Специалистите на фирмата са с достатъчен стаж и опит като повечето от тях са работили в проектантски организации като "ЕНЕРГОПРОЕКТ" ЕАД , "ВОДПРОЕКТ" ЕАД, "ВОДОКАНАЛПРОЕКТ" ЕАД, " ТРАНСПРОЕКТ" ЕАД, "ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ" ЕАД, "ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР" ЕАД и др.

Проектантите на фирмата са редовни членове на КИИП (Камара на инженерите в инвестиционноно проектиране).

Местоположение на фирмата
потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама