parkove.bg / Новини / В Севлиево стартира ..

В Севлиево стартира изпълнението на два проекта по ОП "Региони в растеж 2014-2020"

28.9.2016

Стартира изпълнението на проекти BG16RFOP001-2.001-0045 „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево“ и BG16RFOP001-2.001-0041 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „ПБЗН“ гр. Севлиево“.

Общите цели на проектите е да допринесат за повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура в Община Севлиево и сградата на Районна служба "ПБЗН" гр. Севлиево.  Проектите имат и следните конкретни цели: - Да се постигне намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнен цикъл на сградите от образователната инфраструктура и сградата на Районна служба "ПБЗН" в град Севлиево.  - Осигуряване на комфортни условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие за децата, учениците и персонала в учебните заведения и условия на работна среда на персонала в сградата на Районна служба "ПБЗН".

Проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево“ предвижда въвеждане на всички задължителни енергоспестяващи мерки предписани в обследването за ерегийна ефективност и техническото обследване за постигане на най-малко клас „С“ енергопотребление на девет сгради публична общинска собственост от образователната инфраструктура на територията на град Севлиево – 3 училища и 6 детски градини. Обектите на интервенция са както следва: сградите на СОУ „Васил Левски“, Първо основно училище „Христо Ботев“ и Второ основно училище „Стефан Пешев“ с предназначение учебна сграда и сградите на Детска градина „Радост“ 1, Детска градина „Слънце“ 3, Детска градина „Щастливо детство“ 1, Детска градина „Щастливо детство“ 2, Детска градина „Слънце“ 1, и Детска градина „Пролет“ 2 с предназначение за отглеждане и възпитание на деца до 7 годишна възраст.

В съответствие с Насоките за кандидатстване по процедурата, проектът предвижда следните дейности: Проектиране - изготвяне на инвестиционни проекти на деветте сгради обект на интервенция на база задължителните мерки от направените в процеса на подготовка енергийно и техническо обследване на сградите; Строително-монтажни работи за въвеждане на енергоефективни мерки; Осъществяване на авторски и строителен надзор; Осъществяване на дейности по информация и публичност; Осъществяване на дейности по одит и Организация и управление на изпълнение на предвидените дейности. Реализацията на проектното предложение ще допринесе за подобряване на образователната и работна среда на 2 637 - деца и ученици и 329 - учители помощен персонал, ще осигури по устойчиво управление на средствата за издръжка на образователните институции. В съответствие с хоризонталните политики на ЕС, проекта ще допринесе до изпълнение на политиките на местно и национално ниво в областта на рационално използване на енергийните ресурси и опазване на околната среда.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Обща стойност на проекта: 4 625 041 лв.

Собствен приност на Община Севлиево: 260 000 лв.

Проект "Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „ПБЗН“ гр. Севлиево” предвижда въвеждане на всички задължителни енергоспестяващи мерки предписани в обследването за ерегийна ефективност и техническото обследване за постигане на най-малко клас „С“ енергопотребление на сградата на Районна служба "ПБЗН" гр. Севлиево, като се цели да се повиши енергийната ефективност на сградата и намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата, осигуряване на условия на работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. В съответствие с Насоките за кандидатстване проекта предвижда дейности по проектиране и строителство за въвеждане на енергоефективни мерки, авторски и строителен надзор, публичност, одит, управление и изпълнение на предвидените дейности. Партньор на Община Севлиево в проекта е собственика на сградата публична държавна собственост - Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Министерство на вътрешните работи.

Продължителност на проекта: 10 месеца

Обща стойност на проекта: 325 004 лв.

Собствен приност на Община Севлиево: 30 000 лв.

Всички предвидени дейности в проектите изцяло кореспондират с целите на процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, а именно „подобряване на качеството на живот в периферните райони по отношение на намаляване на неравенствата между периферните и централните територии на страната.

Проектите са финансирани по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“от Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 гДобави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама